Όλη η Ελλάδα μια παρέα

ΕΟΜΟΦΣ

Όλη η Ελλάδα μια παρέα

ΕΟΜΟΦΣ

Όλη η Ελλάδα μια παρέα

ΕΟΜΟΦΣ

Όλη η Ελλάδα μια παρέα

ΕΟΜΟΦΣ

Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ

Λόγοι – Σκοποί ίδρυσης της ομοσπονδίας μας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., ιδρύθηκε το 2008. Είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη επιδοτούμενο, με σκοπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενεργειών υπό ένα εθνικό συντονιστικό φορέα, των Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών.
Μέλη στην ΕΟΜΟΦΣ είναι σήμερα δεκαπέντε όμιλοι στην επικράτεια, με προοπτική την συμμετοχή στην Ομοσπονδία όλων των Ομίλων της Ελλάδας.

Περισσότερα

Τελευταία νέα

Ειδήσεις / Ενημερώσεις

Πέρασαν 18 χρόνια, από την πρώτη συνάντηση ομίλων φουσκωτών σκαφών το 2006, στην Μήλο, όπου τότε έγινε αντιληπτή η ανάγκη καθιέρωσης μιας τέτοιας συνάντησης που στα επόμενα έτη…

Εκδηλώσεις

Οι συναντήσεις μας

ΟΦΣ Χίου Πρόσκληση “Τουλίπα 2024”

Πρόσκληση κοπή πίτας από τον Ο.Φ.Σ.Ε

  • Πόλη: Αθήνα - Άγιος Δημήτριος
  • Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2024
  • Περισσότερα
'Ολες οι εκδηλώσεις