Ο.Φ.Σ. Χίου

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Κοιλιάρης Νίκος

Αντιπρόεδρος: Βορριάς Ηλίας

Γενικός Γραμματέας: Καρνουπάκης Ιωάννης

Ταμίας: Φιστές Ξενοφών

Έφορος Ταξιδιων: Γιαμμάς Δημήτριος

Έφορος Εκδηλωσεων: Κοιλιάρης Παντελής & Μεστούσης Αργύρης

Έφορος Εγκαταστάσεων: Ξυλάς Θεόδωρος

Εκπρόσωπος ΕΟΜΟΦΣ: Σιδεριδάκης Τάκης & Καρνουπάκης Ιωάννης