Η ΕΟΜΟΦΣ

Η ΕΟΜΟΦΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., ιδρύθηκε το 2008. Είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη επιδοτούμενο, με σκοπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενεργειών υπό ένα εθνικό συντονιστικό φορέα, των Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών. Μέλη στην ΕΟΜΟΦΣ είναι σήμερα δεκαπέντε όμιλοι στην επικράτεια, με προοπτική την συμμετοχή στην Ομοσπονδία όλων των Ομίλων της Ελλάδας.

Επιδιώξεις της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είναι:

– Η ανάδειξη των δραστηριοτήτων των Ομίλων – Mελών, που αφορούν κοινωνική, οικολογική, τουριστική, πολιτιστική προσφορά καθώς και ηθική στήριξη των νησιών μας της άγονης γραμμής

– Η συνεργασία με την Πολιτεία και τα θεσμοθετημένα όργανα για την αξιοποίηση των Ομίλων, σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης στα θέματα πολιτικής προστασίας και προώθηση της ιδέας και την ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού

– Η μεγαλύτερη τουριστική προβολή της πατρίδας μας

– Η συνεχής εκπαίδευση για την βελτίωση της ικανότητας και της ορθής συμπεριφοράς στη θάλασσα, κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών καθώς και η ανάπτυξη δεσμών φιλίας και πνεύματος αλληλεγγύης

– Η ανάπτυξη πνεύματος Ναυτοσύνης και η προστασία του θαλασσίου Περιβάλλοντος με συνέδρια, σεμινάρια, προβολές και σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας

Το ενδιαφέρον της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για την συνεχή βελτίωση απαιτεί να ενθαρρύνονται οι Ομιλοι – Μέλη, για να υποβάλουν υποδείξεις βελτιώσεων / προτάσεων, απευθύνοντας αυτές στο Διοικητικό της Συμβούλιο σε κάθε ευκαιρία αλλά και στις προγραμματισμένες επισκέψεις στους Ομίλους – Μέλη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιάννης Ξυγκάκης | Λ.Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σουάνης | ΟΦΣΕ

Γεν. Γραμματέας: Κρίστη Δούνια | Λ.Φ.Σ. ΙΑΣΩΝ

Ταμίας: Νίκος Δροσατάκης | Παγκρήτιος Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών

Έφορος Θαλλασίων Δραστηριοτήτων: Κων/νος Σιμιτζής | ΕΟΦΣ

Έφορος Εκδηλώσεων: Βασίλης Βασιλείου | Π.Ο.Φ.Σ ΠΑΤΡΑ

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Βαγγέλης Αρβανίτης | Λ.Φ.Σ. ΙΑΣΩΝ

Αναπληρωματικό Μέλος: Γιώργος Ρούσος | Ο.Φ.Τ.Σ. ΣΥΡΟΥ