Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών Χανίων

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιώργος Μαθιουδάκης

Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Ξυγκάκης

Αντιπρόεδρος: Νίκος Νοτάκης

Ταμίας: Μανώλης Κουρκουνάκης

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Μανούσος Καφεσάκης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Γιώργος Κατσουλάκης

Υπεύθυνος Λέσχης: Γιάννης Βεργανελάκης

Εκπρόσωπος ΕΟΜΟΦΣ: Γιάννης Ξυγκάκης

Εκπρόσωπος ΕΟΜΟΦΣ: Γιώργος Μαθιουδάκης