8η Πανελλήνια  Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών στην Αντίπαρο από 21 έως 24 Ιουνίου 2013 με διοργανωτή την ΕΟΜΟΦΣ &  άρθρο Σπύρου Πριόβολου

Πανελλήνια 8η άλμπουμ φωτογραφιών

8η Πανελληνια συναντηση ομιλων φουσκωτών στην Αντίπαρο το 2013 με διοργανωτή την ΕΟΜΟΦΣ

[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-logo_800x482.jpg]860
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1672_800x531.jpg]810
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1676_800x531.jpg]690
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1682_800x531.jpg]530
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1683_800x531.jpg]480
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_3_800x364.jpg]610
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1299.jpg]530
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-11_800x531.jpg]360
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-12_800x531.jpg]370
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-14_800x531.jpg]400
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-15_800x531.jpg]340
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-33_800x531.jpg]370
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-60_800x531.jpg]380
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-67_800x531.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-97_800x531.jpg]350
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-100_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-104_399x600.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-111_800x531.jpg]290
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-127_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-169_800x531.jpg]320
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-172_800x531.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-179_800x531.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-188_800x531.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-192_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-204_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-231_800x531.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-250_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-263_399x600.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-270_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-273_800x508.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-286_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-288_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-292_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-295_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-316_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-336_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-348_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-359_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-366_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-367_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-381_800x531.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-387_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-388_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-395_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-413_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-415_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-419_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-421_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-422_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-423_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-425_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-426_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-427_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-437_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-444_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-445_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-446_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-447_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-452_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-463_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-465_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-475_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-482_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-489_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-516_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-518_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-523_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-527_399x600.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-678_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-683_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-684_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-687_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-690_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-692_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-718_399x600.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-725_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-727_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-733_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-742_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-764_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-771_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-781_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-794_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-807_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-818_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-834_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-837_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-850_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-853_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-863_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-876_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-899_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-909_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-928_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-944_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-945_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-947_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-955_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-966_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1058_399x600.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1100_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1107_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1131_399x600.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1179_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1203_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1258_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1260_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1264_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1266_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1269_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1272_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1275_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1278_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1279_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1280_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1282_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1287_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1297_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1298_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1299_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1301_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1303_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1326_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1347_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1350_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1351_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1353_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1356_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1359_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1361_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1372_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1382_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1385_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1387_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1393_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1396_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1406_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1408_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1411_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1416_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1419_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1427_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1433_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1434_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1435_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1444_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1459_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1461_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1465_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1474_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1478_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1480_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1497_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1504_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1557_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1558_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1573_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1588_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1592_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1604_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1605_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1607_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1609_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1614_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1622_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1640_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1642_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1646_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1651_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1658_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1660_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1663_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/8/thumbs/thumbs_2013_06_22_8-1668_800x531.jpg]70

Από άρθρο του Σπύρου Πριόβολου

         8η Πανελλήνια  Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών στην Αντίπαρο από 21 έως 24 Ιουνίου 2013

Για πρώτη φορά την διοργάνωση της 8ης Πανελλήνια συνάντηση ομίλων φουσκωτών  ανέλαβε η Ομοσπονδία ΕΟΜΟΦΣ.

Πέμπτη μεσημέρι και από το τρέιλερ έπεφτα στη γλίστρα της Αναβύσσου σε μια άσπρη θάλασσα και τον παρκαδόρο να με κοιτά με απορία για την απόφασή μου ταξιδέψω μέχρι την Αντίπαρο με 6αρο7αρια. Σερφάροντας ανάμεσα στα πολύ μεγάλα κύματα και προσπαθώντας να αποφύγω τα πολύ μεγάλα που ως γνωστόν έρχονται σε μια συχνότητα, σκεφτόμουν την κουβέντα με τον φίλο μου Αντώνη που ξεκινούσε από το Λαύριο, «θα πάμε στην Πανελλήνια έστω και αν οι συμμετοχές είναι ελάχιστες με μερικούς ακόμα τρελούς και παθιασμένους με τον θεσμό».  Δυστυχώς όλη η βδομάδα και έως και το Σάββατο τα προγνωστικά δεν ήταν καλά και υπήρχε έντονος σκεπτικισμός για αναβολή. Τελικά η έντονη επιθυμία των κυβερνητών να στηρίξουν το θεσμό και να ανταμώσουν με τους πανελλαδικούς τους φίλους στάθηκε πιο δυνατή από τον θεό Ποσειδώνα που είχε τα νεύρα του εκείνες τις μέρες και ήθελε να δοκιμάσει τις αντοχές μας στέλνοντας δυνατούς ανέμους στα πελάγη μας.

Με ανέλπιστη επιτυχία και συμμετοχές, πραγματοποιήθηκε τελικά η 8η Πανελλήνια  Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών στην Αντίπαρο. Με «γεμάτα 6άρια, συν – πλην ένα» όπως έλεγα χαρακτηριστικά, ταξίδεψαν οι καπεταναίοι από ανατολή, από βορά, από νοτιά για να ανταμώσουν στην Αντίπαρο.  Οι παλιοί να ανταμώσουν με τους Πανελλήνιους φίλους τους και οι νεότεροι να δουν από κοντά αυτό το Πανελλήνιο αντάμωμα. Δεν ταξίδευσαν απερίσκεπτα, αγνοώντας τους κινδύνους μιας τέτοιας θαλασσοταραχής, απλά γνώριζαν ότι τα φουσκωτά είναι αυτά που μπορούν να ταξιδεύουν απροβλημάτιστα σε δύσκολες θάλασσες. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά μια καπετάνισσα που καλωσόρισα την ώρα που έφτασε μουσκεμένη από τη θάλασσα και κάτασπρη από την αρμύρα, διανύοντας πολλά μίλια με τον καιρό κατάπλωρα, «τη θάλασσα τη μαθαίνεις με καιρό και όχι με τις μπουνάτσες». Για λόγους ασφάλειας οι περισσότεροι ταξίδεψαν κατά ομάδες και σε πολλά φουσκωτά είχαν συγκεντρωθεί πολλοί κυβερνήτες με τις οικογένειές τους για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα.

Από την Πέμπτη άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα φουσκωτά στο νησί. Ο πρόεδρος της ΕΟΜΟΦΣ Γιάννης Τυράκης, τηρώντας  την υπόσχεση που είχε δώσει,  ήταν στην προβλήτα και κανόνιζε που θα δέσει κάθε φουσκωτό που έμπαινε. Μικρό το λιμάνι αλλά οι Αντιπαριώτες με πρώτους τη Δημοτική αρχή και το Λιμεναρχείο  έκαναν ότι μπορούσαν για να διευκολύνουν τον ασφαλή ελλιμενισμό των φουσκωτών. Μετακίνησαν τα σκάφη τους ακόμα και τα ferry boats για να δημιουργήσουν θέσεις και «ως δια μαγείας» τα ρηχά του λιμανιού έγιναν βαθειά επιτρέποντας στα φουσκωτά να προσεγγίσουν στην προβλήτα. Όσο περνούσαν οι ώρες συνεχώς κατέφθαναν φουσκωτά και η ροή συνεχίστηκε μέχρι και τη Δευτέρα μιας και πολλοί ήταν αυτοί που είχαν προγραμματίσει διακοπές στην περιοχή και δεν μπόρεσαν να φθάσουν νωρίτερα.

Γέμισαν οι προβλήτες από φουσκωτά με τις σημαίες των ομίλων τους να κυματίζουν. Η υπερένταση από το δύσκολο ταξίδι μετατρεπόταν σε έντονη διάθεση για ξεφάντωμα. Αγκαλιές, φιλιά μεταξύ παλιών αλλά και νέων φίλων, όλοι μαζί σαν μια παρέα. Γέμισαν τα καταστήματα από εκατοντάδες μέλη ομίλων που κατέφθασαν στο νησί. Οι περισσότεροι ντυμένοι με τα μπλουζάκια των ομίλων τους ξεκινούσαν από τα cafe, συνέχιζαν στα ταβερνάκια και κατέληγαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες στα μπαράκια  γύρω από την κεντρική πλατεία.

Οι ντόπιοι αλλά και οι τουρίστες θαύμαζαν αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση φουσκωτών σκαφών σε έναν τόσο μικρό τόπο. Μόνο οι όμιλοι φουσκωτών είναι αυτοί που μπορούν να συγκεντρώσουν τόσα σκάφη και μάλιστα με δύσκολες θάλασσες.

 

Φουσκωτά από τους ομίλους της  Λέσβου, των Χανίων, της Χίου, του Ηράκλειου, της Λέρου, της Σύρου, της Σάμου, τη Χαλκίδας, της Κω και ασφαλώς από τους τέσσερις ομίλους της  Αθήνας ΟΦΣΕΙΑΣΩΝΝΑΥΤΙΛΟΣ και SEAHAUCKS . Δεν μπορούσε βέβαια να απουσιάσει και ο Σπύρος Χαλάστρας από τoν ακριτικό όμιλο της Αλεξανδρούπολης που δίνει το παρόν σε κάθε Πανελλήνια.  Σάββατο βράδυ καταμετρήθηκαν 85 φουσκωτά και μέχρι τη Δευτέρα ξεπέρασαν τα 100. Ανέλπιστη συμμετοχή ιδίως όταν δυο μέρες πριν είχε τεθεί θέμα αναβολής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Μπορεί η Αντίπαρος να είναι κεντρικό σημείο αλλά όλοι είχαν να διανύσουν πάνω από 100 μίλια φουρτουνιασμένης θάλασσας και όσοι έχουν ταξιδέψει με 6αρο7φταρια καταλαβαίνουν τι εννοώ.

Ο Τυράκης με τον Μαυριγιαννάκη πανταχού παρόντες για να εξυπηρετήσουν τα μέλη των ομίλων. Μαζί τους συνεχώς τόσο το προσωπικό του Λιμεναρχείου όσο και ο δήμαρχος  Γιάννης Λεβεντάκης, με την Αντιδήμαρχο Ελένη Βιάζη, τον Μάκη Χανιωτη και τη Λίτσα Βιάζη έδιναν επί τόπου λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Υδροφόρες μετέφεραν νερό στα σκάφη, ηχητικά στήθηκαν στην προβλήτα,  σκάφη απομακρύνονταν για να δέσουν τα φουσκωτά.

Σάββατο πρωί στήθηκε η τέντα της γραμματείας με τα ηχητικά και άρχισε να δημιουργείται μια όμορφη ατμόσφαιρα στην προκυμαία, με τον υπογράφοντα το άρθρο σε ρόλο εκφωνητή. Ντόπιοι και επισκέπτες κατέκλυσαν το χώρο για  να πάρουν από τη Τζίνα, τη Σμαρώ και τη Θανούλα, τις μπλούζες της Πανελλήνιας με το εκπληκτικό λογότυπο της 8ης Πανελλήνιας, φτιαγμένο από Χανιώτη γραφίστα ή τους λαχνούς για το φουσκωτό VIPER που είχε διαθέσει για την ΕΟΜΟΦΣ ο κατασκευαστής και μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης Σπύρος Κοτσάμπασης. Δίπλα στη γραμματεία εκπρόσωποι του δεύτερου χορηγού της εταιρίας HYDROTAB με τα επαναστατικά υδροπτερύγια (flaps), έκαναν επίδειξη του τρόπου λειτουργίας τους στους παραβρισκόμενους.

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες του λιμανιού να μην επέτρεψαν την εντυπωσιακή είσοδο των φουσκωτών στο λιμάνι, κάτι που ίσως στέρησε στους παραβρισκόμενους και στους κατοίκους ένα μοναδικό θέαμα αλλά η απόφαση κρίθηκε για τις περιστάσεις απόλυτα σωστή.

Σάββατο βράδυ ήταν η κεντρική εκδήλωση στο χώρο της προβλήτας. Καρέκλες, πάγκοι γύρω από την πίστα και πολλά φαγητά που είχαν προσφέρει οι καταστηματάρχες της Αντιπάρου. Οι όμιλοι της Κρήτης είχαν φέρει παξιμάδια , ρακί και γραβιέρα που την σερβίριζαν τα «δελφινάκια», τα παιδιά τους που είχαν ταξιδέψει μέχρι την Αντίπαρο. Οι Συριανοί είχαν φέρει το κρασί που μοίραζαν στον κόσμο και η ΕΟΜΟΦΣ είχε αγοράσει κρέατα που έψηναν άνθρωποι του Δήμου σε ψησταριές δίπλα στην εκδήλωση. Γέμισε ο χώρος από εκατοντάδες ντόπιους, επισκέπτες του νησιού αλλά και μέλη των ομίλων. Ακολούθησαν οι απονομές αναμνηστικών και η κλήρωση των λαχνών. Τυχεροί της βραδιάς ήταν για το φουσκωτό ο όμιλος της Χαλκίδας μιας και η αγορά έγινε ομαδικά και των flaps της HYDROTAB σε μέλος πάλι της Χαλκίδας. Η συνέχεια δόθηκε με ξεφάντωμα ως το ξημέρωμα με τον εκπληκτικό λυράρη και τραγουδιστή Μιχάλη Μαραγκάκη με την ορχήστρα του που είχε φέρει με δικά του έξοδα από την Αθήνα ο μεγάλος χορηγός Σπύρος Κοτσάμπασης. Πολύ καλή η διάθεση και με τον Μαραγκάκη να ξεσηκώνει, και η πίστα ήταν συνεχώς γεμάτη.

Ο φίλος μας «φουσκωτός» Αντώνης Παγώνης έκανε επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού των φουσκωτών που μοίρασε στους ομίλους και το τραγούδησαν οι γυναίκες στην πίστα. Ένα τραγούδι που τους στοίχους, τη μουσική  έγραψε ο Αντώνης Παγώνης από τον ΟΦΣΕ, την ενορχήστρωση  επιμελήθηκε ο Γιάννης Στογιάννος από τον όμιλο της Χίου, στο βιολί ο Σταμάτης Πούπαλος, στο λαούτο και τις κιθάρες ο Μαρκέλος Πούπαλος και στα κρουστά ο Μιχάλης Βούκουνας.

Κυριακή πρωί ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη στο σπήλαιο με τους σταλακτίτες όπου είχε προγραμματιστεί  και αρτοκλασία. Μεσημέρι Κυριακής το ραντεβού για beach party ήταν στο Fanari, δίπλα σε μια όμορφη παραλία με κάποια μεζεδάκια προσφορά των τριών ομίλων της Αθήνας.. Όλα πιο χαλαρά με πολύ πιοτό, χορό,  μπουγελώματα, εκούσιες και ακούσιες βουτιές στη θάλασσα, και γενικά με μια έντονη διάθεση χαλάρωσης, ξεδόματος και ανεμελιάς.

Όλες τις μέρες δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς να γνωρίσουν το νησί, να περπατήσουν στην παλιά πόλη, να κολυμπήσουν στις αμέτρητες παραλίες, να απολαύσουν το ουζάκι τους στον Αη Γιώργη, να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο στο νησάκι Δεσποτικό και να περιπλανηθούν στον έναστρο ουρανό μέσα από ένα ιδιωτικό τηλεσκόπιο που λειτουργεί στην Αντίπαρο .

Ήταν η πρώτη φορά, που την διοργάνωση δεν είχε αναλάβει κάποιος όμιλος αλλά η ομοσπονδία ομίλων φουσκωτών ΕΟΜΟΦΣ. Σε γενικές γραμμές η εκδήλωση ήταν πολύ επιτυχημένη και δεν υπήρξαν παράπονα από τους συμμετέχοντες. Ήταν όμως αισθητή η απουσία ομάδας από διοργανωτή όμιλο που να υποστηρίζει και να συντονίζει με έμψυχο υλικό την εκδήλωση. Στην πανελλήνια αυτή υπήρξαν πολλά στοιχεία αυτοοργάνωσης και χαλαρότητας στις εκδηλώσεις.  Ο θεσμός των Πανελληνίων φαίνεται ότι έχει ριζωθεί βαθειά στη συνείδηση όλων και παρ όλες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι περισσότεροι προγραμματίζουν  κάθε χρόνο να αποταμιεύσουν ένα ποσό για να συμμετέχουν σ αυτή την Πανελλήνια μάζωξη. Εντυπωσιακή ήταν τόσο η συμμετοχή του ομίλου της Χαλκίδας όσο και της Σύρου που ελπίζουμε να αναλάβει για το 2014 την διοργάνωση της 9ης Πανελλήνιας.

Άψογη η φιλοξενία από τον Δήμο Αντιπάρου, του Λιμεναρχείου αλλά και των κατοίκων του μικρού αυτού νησιού. Εντύπωση προκάλεσε σε όλους η καθαριότητα, τα περιποιημένα καταστήματα και οι πολύ λογικές τιμές σε όλες τις υπηρεσίες. Οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι οι εκατοντάδες επισκέπτες που βρέθηκαν όχι μόνο το 3ήμερο αλλά και περισσότερες μέρες θα γίνονταν κοινωνοί και ζωντανοί διαφημιστές για την προβολή του νησιού τους.

Δευτέρα μεσημέρι και με μια καλοτάξιδη θάλασσα, αποχαιρετιστήκαμε άλλοι για να επιστρέψουν στην έδρα τους και άλλοι για να συνεχίσουν τις διακοπές τους στην περιοχή. Ήταν έντονα τα συναισθήματα που βιώσαμε τις μέρες της Πανελλήνιας και η Δήμητρα που συμμετείχε για πρώτη φορά με την κορούλα της μου είπε χαρακτηριστικά: «Άκουγα για τις Πανελλήνιες και δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Είδα πόσο δεμένοι είστε μεταξύ σας, αισθάνθηκα και εγώ ένα με όλους παρ όλο που τους συναντούσα για πρώτη φορά, δημιούργησα φίλους σε κάθε νησί που υπάρχει όμιλος και σίγουρα με λαχτάρα περιμένω την επόμενη Πανελλήνια για να δώ τους παλιούς μου φίλους και να γνωρίσω και άλλους…» 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *