7η Πανελλήνια – Φωτογραφίες και άρθρο Σπύρου Πριόβολου

Πανελλήνια 7η άλμπουμ φωτογραφιών

[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-135_800x531.jpg]430
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-140_800x531.jpg]350
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-145_800x531.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-148_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-149_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-154_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-161_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-168_800x531.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-178_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-180_800x531.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-183_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-184_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-187_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-188_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-189_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-192_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-194_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-200_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-207_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-209_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-214_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-218_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-219_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-222_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-224_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-228_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-229_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-2_800x531_0.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-7_800x531.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-8_800x531_0.jpg]320
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-13_800x531.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-15_800x531_0.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-33_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-34_800x531_0.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-35_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-39_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-40_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-42_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-45_800x531_0.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-64_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-112_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-116_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-123_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-129_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-133_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-152_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-169_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-207_800x531_0.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-208_399x600.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-209_800x531_0.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-210_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-232_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-278_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-282_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-284_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-285_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-287_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-293_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-298_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-41_399x600.jpg]131
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-42_800x531_0.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-43_800x531_0.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-46_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-49_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-51_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-68_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-103_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-116_800x531_0.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-128_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-130_399x600.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-164_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-173_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-225_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-251_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-263_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-273_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-280_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-283_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-288_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-299_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-304_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-318_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-341_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-349_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-363_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-377_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-388_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-398_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-418_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-423_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-424_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-425_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-429_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-433_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-438_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-442_399x600.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-485_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-493_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-496_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-508_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-509_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-515_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-520_399x600.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-547_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-562_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-574_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-584_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-587_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-592_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-604_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-611_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-618_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-1_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-3_399x600.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-6_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-8_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-10_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-12_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-23_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-44_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-48_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-52_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-64_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-89_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-90_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-98_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-104_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-124_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-128_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-138_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-147_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-149_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-152_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-162_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-173_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-201_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-253_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-270_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-349_399x600.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-355_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-357_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2014-03-11_091953.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-372_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-159_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-377_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-165_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-386_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-173_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-414_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-174_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_07_01_-416_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-177_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-206_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-210_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-239_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-247_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-351_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-437_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-445_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-452_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-454_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-465_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-466_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-467_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-560_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-583_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-699_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-820_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-822_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-825_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-840_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-850_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-869_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-874_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-991_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-995_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1099_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1100_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1126_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1140_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1145_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1149_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1156_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1157_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1160_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1161_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1170_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1184_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1186_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1204_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1216_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1222_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1234_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1242_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1250_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1265_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_20_-1295_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-19_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-28_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-61_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-64_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-133_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-161_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-164_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-173_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-217_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-220_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-271_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-291_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_29_-426_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-0_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-1_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-2_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-3_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-4_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-5_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-6_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-8_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-15_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-16_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-17_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-20_399x600.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-21_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-22_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-32_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-34_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-43_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-44_800x531.jpg]20
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-45_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-47_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-54_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-61_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-63_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-71_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-72_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-73_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-75_800x531.jpg]20
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-77_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-80_800x531.jpg]20
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-82_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-83_800x531.jpg]30
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-85_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-88_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-90_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-91_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-97_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-98_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-100_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-104_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-107_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-108_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-109_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-110_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-111_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-113_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-118_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-119_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-127_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-130_800x531.jpg]40
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-132_800x531.jpg]50
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/7/thumbs/thumbs_2012_06_30_-134_800x531.jpg]70

 Δείτε το 1ο video   Δείτε το video που τράβηξε τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο

Logo 7ης Πανελληνιας ΣΑΜΟΣ

 

Από άρθρο του Σπύρου Πριόβολου

     

                   7η Πανελληνια συναντηση ομίλων φουσκωτών στο Καρλοβασι Σάμου

 

Ο ήλιος ετοιμάζεται να γύρει πίσω από τη θάλασσα του Καρλόβασου και οι τελευταίες αδύναμες κοκκινωπές αχτίδες του πέφτουν πάνω στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας ψηλά στην κορυφή του λόφου πίσω από την μαρίνα, ενώ το ολόγιομο φεγγάρι βιάζεται  να ξεπροβάλει πίσω το εκκλησάκι. Απολαμβάνω την πιο όμορφη στιγμή της μέρας πάνω στο φουσκωτό μου παρέα με ένα ελληνικό καφεδάκι. Έχει περάσει μόλις μια μέρα από τη λήξη της Πανελλήνιας και η μαρίνα έχει σχεδόν αδειάσει μιας και τα περισσότερα φουσκωτά είτε έχουν φύγει  για άλλα σημεία του νησιού και της περιοχής είτε επέστρεψαν στον τόπο τους. Αναλογίζομαι τις  μέρες που έζησα από κοντά τόσο κατά την προετοιμασία όσο και τις εκδηλώσεις της Πανελλήνιας συνάντησης και διαπιστώνω ότι ο θεσμός καλά κρατεί, παρόλη την κρίση γιατί οι άνθρωποι του φουσκωτού είναι άνθρωποι της θάλασσας που τους ενώνει, «όλοι μαζί μια θάλασσα» (σλόγκαν 7ης). Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες τις μέρες της Πανελλήνιας ήταν δυσμενείς με 6-7αρια στο κεντρικό Αιγαίο, οι συμμετοχές ξεπέρασαν στην  πιο αισιόδοξη πρόβλεψη των 85 φουσκωτών με εκπροσώπηση από όλους σχεδόν τους ομίλους. Αρκετοί από τους ομίλους της Αθήνας έκαναν πέτρα την καρδιά και έβαλαν τα φουσκωτά τους στο πλοίο της γραμμής μιας και το κόστος μεταφοράς ήταν πάρα πολύ χαμηλό και στις μέρες μας αυτό μετρά πολύ.

Οι Σαμιώτες , από τον Ναυτικό όμιλο του Καρλόβασου, παρόλη την οικονομική συγκυρία δεν δίστασαν να προτείνουν την διοργάνωση της 7ης Πανελλήνιας συνάντησης Ομίλων φουσκωτών στο νησί τους από 29 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου από τον Οκτώβρη του 2011. Ακόμα και όταν είδαν ότι οι υποσχέσεις για οικονομική στήριξη από φορείς δεν ικανοποιήθηκε προχώρησαν, αντιλαμβανόμενοι ότι οι επισκέπτες θα κατανοούσαν την οικονομική συγκυρία και θα έμεναν στα θετικά σημεία της συνάντησης παρόλο που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες όλων, όπως γινόταν σε ανάλογες διοργανώσεις με ιστιοπλοϊκά.  Και τέτοια ήταν πολλά και σε μεγάλη διάρκεια μιας και πολλοί επισκέπτες ήρθαν από την Πέμπτη στο νησί. Γέμιζε σιγά σιγά η μαρίνα με φουσκωτά και τις σημαίες των ομίλων να ανεμίζουν. Καθένας που έφθανε έβλεπε όχι μόνο τα μέλη του ΝΑΟΚ να τους υποδέχονται με μια τσάντα με δώρα αλλά και τους φίλους τους από άλλους ομίλους και όλοι μαζί και να καταλήγουν στις βάρκες τους για κουβεντούλα που συνδυαζόταν με τσιμπούσια, ποτό και βέβαια μουσική. Παρασκευή βράδυ άλλοι με τα φουσκωτά και άλλοι με λεωφορεία πήγαμε στον Όρμο Μαραθόκαμπου για μια μουσική βραδιά που είχε οργανώσει ο τοπικός σύλλογος με εκπληκτική ορχήστρα και πολύ χορό. Εδώ έγινε και η πρώτη παρουσίαση του ύμνου των φουσκωτών που το τραγούδησε ο δημιουργός Αντώνης Παγώνης συνοδεία χορωδίας από γυναίκες. (φωτογραφία )

Σάββατο πρωί οι προγραμματισμένες θαλάσσιες επισκέψεις ακυρώθηκαν λόγω κυματισμού και δόθηκε η δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν την περιοχή με αρκετούς να πηγαίνουν στους καταρράκτες με την λίμνη και άλλους στα μουσεία και τα ορεινά χωριά της Σάμου. Μεσημέρι Σαββάτου και στην παραλία δίπλα στην μαρίνα ξεκινά ένα beach party με εκφωνητές τον Χρήστο και τον Μπαλαμπάνη. Επιδείξεις τaεκ βοντο (δεν ξερω πως γράφεται), με μαθήματα Latin από χορευτές, με είσοδο στο χώρο της Vespa Club με τις βέσπες αντίκες, αλογάρηδες της περιοχής με τα άλογά τους και βέβαια πολύ χορό, μπάνιο, ποτό σουβλάκια  και πολλά μπουγέλα και γέλια. Όλη η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε  από εθελοντές του ΝΑΟΚ που είτε έψηναν σουβλάκια, είτε πουλούσαν ποτά και αναψυκτικά είτε εξυπηρετούσαν ανάγκες της διοργάνωσης.

Σάββατο αργά το απόγευμα γύρω στα 100 φουσκωτά συγκεντρώνονται έξω από το λιμάνι για την θεαματική είσοδο. Από τα VHF ακούγεται η φωνή του υπευθύνου διοργάνωσης Λάκη Πατακιούτη που ανακοινώνει την έναρξη της 7ης Πανελλήνιας. Από τα μεγάφωνα η Σμαρώ ανακοινώνει την είσοδο των μικρών φουσκωτών του ομίλου με τις μεγάλες σημαίες, ακολουθεί το σκάφος με τον πρόεδρο του ΝΑΟΚ Μάκη Αηδίνη και τον πρόεδρο της ΕΟΜΟΦΣ Γιαννη Τυράκη και συνεχίζουν φουσκωτά με τα λαβαρα των ομίλων να κυματίζουν και τα πληρώματα να χαιρετούν και να ανάβουν βεγγαλικά. Σημαίες της Αλεξανδρούπολης, της Χίου, της Ρόδου, της Σύρου, της Λέσβου, της Κώ, των Χανίων, του Ηρακλείου, του ομίλου Βαθέως και βέβαια του ΟΦΣΕ του ΝΑΥΤΙΛΟΥ και του ΙΑΣΩΝΑ από την Αθήνα. Γέμισε το μεγάλο λιμάνι του Καρλόβασου από φουσκωτά που κινιόνταν αργά σε σχήμα σαλίγκαρου με τα μπαλόνια στα χρώματα του ομίλου τους, που άφησαν οι Χιώτες να στολίζουν τον ουρανό. Θέαμα εντυπωσιακό για όσους παρακολουθούσαν και δυο οχήματα της πυροσβεστικής να δημιουργούν αψίδα στην είσοδο του λιμανιού. Στενοχωρήθηκαν όλοι που δυο φουσκωτά που είχαν ξεκινήσει από Κύπρο δεν κατάφεραν να φτάσουν στη Σάμο λόγω καιρικών συνθηκών, έφτασαν όμως την επόμενη μέρα και τους έγινε υποδοχή από όσους παραβρίσκονταν. Σιγά σιγά μετακινήθηκαν μέχρι την μαρίνα για να δέσουν με ασφάλεια.

 

Σάββατο βράδυ στην προβλήτα του λιμανιού η κεντρική εκδήλωση με απονομές και πολύ μουσική. Γύρω από την εκδήλωση περίπτερα χορηγών, ψησταριές και πολλά αυτοκίνητα  αντίκες αλλά και σύγχρονα αγωνιστικά φτιαγμένα αυτοκίνητα.

Κυριακή πρωί και μετά την συνεδρίαση της ομοσπονδίας παρουσία εκπροσώπων όλων των ομίλων, ξεκίνησε μπροστά στο χώρο του λιμανιού μια επίδειξη ταχυπλόων φουσκωτών που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία μια άσκηση διάσωσης που οργανώθηκε σε συνεργασία με το λιμεναρχείο. Το σενάριο προέβλεπε πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό και πυρόσβεση από φουσκωτό, διάσωση ναυαγών από φουσκωτό αλλά και από δύτες. Η αποχαιρετιστήρια συνέχεια δόθηκε πάλι στο beach party με συμμετοχή σχολών χορού και ομάδων του πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και ξεφάντωμα των συμμετεχόντων.

Με την 7η Πανελλήνια στη Σάμο, έκλεισε ο 1ος κύκλος ανάλογων διοργανώσεων κατά τις οποίες την ευθύνη ανάληψης είχε ένας όμιλος και γινόταν υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας.  Η ιδέα όμως ενός ανταμώματος μελών ομίλων απ όλη την Ελλάδα οργανωμένα δεν άλλαξε αντίθετα έχει ριζώσει βαθειά στη συνείδηση όσων συμμετέχουν. Αισθάνονται ότι είναι μέλη ενός Πανελλήνιου ομίλου και έχουν ήδη δημιουργηθεί πολλές φιλικές επαφές που δεν περιορίζονται μόνο στην Πανελλήνια.  Θα αλλάξει ο τρόπος διοργάνωσης και αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα στην συνεδρίαση της Κυριακής. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε οι Πανελλήνιες να διοργανώνονται σε κεντρικό νησί και συγκεκριμένα στις Κυκλάδες προκειμένου να υπάρχει εύκολη πρόσβαση απ όλα τα μέρη. Την ευθύνη διοργάνωσης θα έχει η ομοσπονδία και κάθε όμιλος θα ορίζει  εκπροσώπους προκειμένου η πανελλήνια να διοργανωθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Να προστεθούν στην εκδήλωση δραστηριότητες κοινωνικής, πολιτιστικής αλλά και οικολογικής προσφοράς. Χωρίς ιδιαίτερες φανφάρες να συγκεντρώνονται τα μέλη των ομίλων και να περνάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Η πρόταση για το 2012 ήταν η Αντίπαρος, ένα μικρό νησί με εύκολη σχετικά πρόσβαση και κατοίκους ανοιχτούς σε τέτοιες διοργανώσεις. Η απόφαση προβλέπει η διοργάνωση να πραγματοποιείται του Αγίου Πνεύματος (λόγω 3ημέρου) και οι όμιλοι προκειμένου να υπάρχει η μεγαλύτερη συμμετοχή, θα έχουν ως κεντρική εκδήλωση του ομίλου τους την Πανελλήνια, διατηρώντας όμως και την αυτοτέλεια του κάθε ομίλου. Με τον τρόπο αυτό η συνεισφορά κάθε ομίλου θα πολλαπλασιάζεται και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ μεγάλο για το νησί.

Έχει πλέον νυχτώσει και στην προβλήτα συγκεντρώνονται για το καθιερωμένο καθημερινό αντάμωμα φίλοι παλιοί από τη Σάμο αλλά και καινούργιοι σαν τον Μανώλη,  τον Σαράντο, το Γιώργο, τον  Χρήστο και τόσα άλλα παιδιά, που έφερναν το κάτι τις τους προκειμένου να περάσουμε μια ακόμα υπέροχη βραδιά στον ντόκο συνοδεία της κιθάρας του Αντώνη. Έβλεπα στα μάτια τους τη θλίψη που θα αποχωριζόμαστε, ήξεραν όμως ότι έχουν κάνει νέους φίλους που θα τους ξανασυναντήσουν είτε στο πανέμορφο νησί τους τη Σάμο είτε σε οποιοδήποτε άλλο νησί.  Το αργότερο όμως μάλλον στην Αντίπαρο τον Ιούνιο του 2013.

 Tips

Με καθυστέρηση δυο ημερών λογω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατέφθασαν στο νησί δυο φουσκωτά από τον όμιλο της Κύπρου. Η υποδοχή έγινε στον όμιλο και η συνέχεια δόθηκε σε ταβέρνα και μετά στον ντόκο παρέα με πολλούς που είχαν ακόμα παραμείνει στο νησί συνοδεία κιθάρας και ακορντεόν. Για μια ακόμα φορά συζητήθηκε έντονα η διοργάνωση μιας αποστολής φουσκωτών απ όλους τους ομίλους στην Κύπρο.

 • Κάθε 2η μέρα στις 7 το πρωί γέμιζε το λιμάνι από τα μέλη του ΝΑΟΚ που έρχονταν να παραλάβουν φουσκωτά και επιβάτες που κατέφθαναν στο νησί προκειμένου να βγάλουν τα τρέιλερ και να τα μεταφέρουν είτε σε ασφαλή χώρο είτε να τα ρίξουν στη θάλασσα. Εντυπωσίασε όσους εξυπηρετήθηκαν η προθυμία τους να βοηθήσουν σε κάθε πρόβλημα, ιδιαίτερα την επόμενη Κυριακή που έπρεπε να βγούν από τη θάλασσα μαζικά 10 φουσκωτά και να μεταφερθούν στο πλοίο.
 • Σουξέ είχε και το τεράστιο ξύλινο τραπέζι με τα παγκάκια και την ψησταριά που είχε φέρει στην προβλήτα μπροστά στα φουσκωτά ο Λάκης Πατακιούτης μιας και ήταν όχι μόνο καθημερινό σημείο συνάντησης όλων των παρευρισκομένων αλλά και γλεντιών κάθε βράδυ.
 • Άψογη η συνεργασία του λιμεναρχείου, τόσο του σταθμού Καρλόβασου όσο και του λιμενάρχη Σάμου καθώς και του πλωτού για όλη τη διοργάνωση και την  άσκηση
 • Παραμονές της εκδήλωσης μέλη του ΝΑΟΚ έριξαν Ρεμεντζα στο λιμανι για να δέσουν τα φουσκωτά με ασφάλεια.
 • Μια μέρα πριν την μαζική άφιξη των φουσκωτών και η μαρίνα είχε αδειάσει πρώτα από τους επαγγελματίες αλιείς και στη συνέχεια από τα ερασιτεχνικά σκάφη με αμέριστη βοήθεια του λιμεναρχείου και τον κυρ Αντώνη να τρέχει για να δέσει με ασφάλεια κάθε φουσκωτό που έμπαινε στη μαρίνα.
 • Από τις λίγες φορές που δεν υπήρξαν παράπονα για την ποιότητα ή την ποσότητα καυσίμων μιας και το παλιο μέλος του ΝΑΟΚ Μανώλης Κουτσοδόντης ήταν άψογος στην εξυπηρέτηση των φουσκωτών. (φωτογραφία)
 • Πανταχού παρόν ο υπεύθυνος της εκδήλωσης Λάκης Πατακιούτης που προσπαθούσε να δώσει λύση σε κάθε πρόβλημα, να συντονίζει τις εκδηλώσεις και παράλληλα να ξενυχτά μαζί μας καθημερινά στις μαζώξεις.
 • Στο λογότυπο της Πανελλήνιας, στην οριζόντια γραμμή του «7» μπήκε το νησί της Σάμου, το μοναδικό μακρόστενο νησί του ανατολικού Αιγαίου  με κατεύθυνση οριζόντια
 • Πολύ μεγάλη η στήριξη από τη γειτονική Χίο που πέρα από την πολύ μεγάλη συμμετοχή είχε και έντονη παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις.
 • Όλες τις μέρες της παραμονής, μας συντρόφευε η κιθάρα και το τραγούδι του Παγώνη, το τουμπερλέκι του Καπαρού αλλά και το βιολί του Τουλιδάκη.
 • Απέκτησαν και τα φουσκωτά ένα τραγούδι-ύμνο, με στιχουργό, συνθέτη, μουσικό αλλά και τραγουδιστή, το μέλος του ΟΦΣΕ Αντώνη Παγώνη. (ακολουθεί το τραγούδι).

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *