6η Πανελλήνια στην ΚΩ με διοργανωτή τους ΤΡΙΤΩΝΕΣ της Κω και άρθρο Σπύρου Πριόβολου

Πανελλήνια 6η άλμπουμ φωτογραφιών

[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-0_800x531.jpg]840
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-100_800x531.jpg]740
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-101_800x531.jpg]601
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-102_800x531.jpg]520
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-103_800x531.jpg]470
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-104_800x531.jpg]390
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-105_800x531.jpg]340
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-106_800x531.jpg]320
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-107_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-108_800x531.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-109_800x531.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-10_800x531.jpg]290
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-110_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-111_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-112_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-113_800x531.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-114_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-115_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-116_800x531.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-117_800x531.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-118_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-119_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-11_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-120_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-121_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-122_800x531.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-123_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-124_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-125_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-126_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-127_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-128_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-129_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-12_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-130_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-131_800x531.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-132_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-133_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-134_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-135_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-13_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-14_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-15_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-16_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-17_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-18_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-19_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-1_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-20_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-21_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-22_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-23_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-24_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-25_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-26_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-27_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-28_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-29_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-2_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-30_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-31_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-33_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-34_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-35_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-36_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-37_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-38_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-39_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-3_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-40_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-41_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-42_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-43_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-44_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-45_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-46_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-47_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-48_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-49_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-4_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-50_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-51_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-52_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-53_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-54_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-55_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-56_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-57_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-58_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-59_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-5_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-60_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-61_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-62_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-63_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-64_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-65_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-66_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-67_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-68_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-69_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-6_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-70_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-71_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-72_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-73_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-74_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-75_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-76_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-77_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-78_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-79_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-7_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-80_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-81_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-82_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-83_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-84_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-85_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-86_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-87_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-88_800x531.jpg]60
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-89_800x531.jpg]70
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-8_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-90_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-91_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-92_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-93_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-94_800x531.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-95_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-96_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-97_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-98_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-99_800x531.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_6-2011-9_800x531.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_logo-6-_.jpg]90
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/6/thumbs/thumbs_logo-6.jpg]100

Από άρθρο του Σπύρου Πριόβολου

6η Πανελλήνια στην ΚΩ με διοργανωτή τους ΤΡΙΤΩΝΕΣ της Κω

 Η Κως, το νησί όπου η ιστορία συναντά αρμονικά τον κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής, το νησί με τις απέραντες πεντακάθαρες παραλίες να ξεκουράζονται νωχελικά κάτω από τον ελληνικό ήλιο, φιλοξένησε για το 2012 από 24 έως και 26 Ιουνίου την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Φουσκωτών Σκαφών. Μια ιδέα που ξεκίνησε πριν 6 χρόνια από μια παρέα φίλων από διάφορους ομίλους για μια θαλασσινή συνάντηση ομίλων φουσκωτών σε κάποιο νησί με σκοπό να υπάρξει μια στενότερη σχέση μεταξύ των μελών, ολοκληρώθηκε για 6η συνεχή χρονιά και έχει γίνει πλέον θεσμός. Ξεκίνησε στη Μήλο το 2006 εντελώς ερασιτεχνικά και συνεχίστηκε στην Πάρο την επόμενη χρονιά. Οι συμμετοχές αυξάνονταν και η 3η στη Σύρο είχε διπλασιάσει τις συμμετοχές. Ακολούθησε η Νάξος και μετά η Χίος που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο συμμετοχών. Φέτος μέσα στην κρίση και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, τόλμησαν οι ΤΡΙΤΩΝΕΣ από την Κω να αναλάβουν τη διοργάνωση σε ένα νησί μακριά από την Αθήνα αλλά και από Κρήτη ή τη βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά σε Πανελλήνια, ο πρωτοπόρος Δήμος της Κω αντιλαμβανόμενος τα οφέλη για το νησί, ανέλαβε το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος της διοργάνωσης, συνδιοργανώνοντας την εκδήλωση με τους ΤΡΙΤΩΝΕΣ. Δίπλα τους τόσο το λιμενικό Ταμείο όσο και το Λιμεναρχείο που προσέφεραν αμέριστη βοήθεια.

Δυστυχώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες εμπόδισαν την προσέλευση φουσκωτών ακόμα και από κοντινά νησιά μιας και οι βοριάδες έφταναν τα 6-8 μποφόρ και εμπόδιζαν τόσο την άφιξη αλλά κυρίως την αναχώρηση των φουσκωτών. Παρόλα αυτά υπήρξε ικανοποιητική εκπροσώπηση απ όλους σχεδόν τους ομίλους φουσκωτών. Θεωρώ ότι ήταν άθλος στη συγκυρία της οικονομικής κατάστασης αλλά και των καιρικών συνθηκών η συμμετοχή πάνω από 80 φουσκωτών στην εκδήλωση και μάλιστα στην πλειοψηφία τους όχι από κοντινά νησιά. Πολλοί κυβερνήτες επέλεξαν τις θαλάσσιες και εναέριες συγκοινωνίες για να παραβρεθούν στην Πανελλήνια συγκέντρωση. Και ήταν πολλοί γιατί όχι μόνο κατακλύστηκαν τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία αλλά και πολλά άλλα. Ήρθαν για να ανταμώσουν με τους φίλους τους απ όλη την Ελλάδα. Συναντήσαμε μέλη που πρώτη φορά συμμετείχαν σε ανάλογη εκδήλωση και έδειχναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ζούσαν μέσα σε μια τόσο θαλασσινή παρέα, δημιουργώντας νέες γνωριμίες. Με ένα όχι ασφυκτικό αλλά συνάμα γεμάτο πρόγραμμα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωριστούν πιο πολύ και να περάσουν όμορφα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε πιο πολύ τα παιδιά της Κω που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων την καλοκαιρινή περίοδο δεν συμμετείχαν σε θαλασσινές δραστηριότητες. Από την εμπειρία μου σε όλες τις Πανελλήνιες και αυτό που εισέπραξα από πολλούς συμμετέχοντες, μπορεί να μην συγκεντρώθηκε ο αναμενόμενος αριθμός φουσκωτών αλλά  όσοι βρέθηκαν εκεί πέρασαν πάρα πολύ καλά και έφυγαν πολύ ικανοποιημένοι. Η Πανελλήνια των 3 ημερών επεκτάθηκε σε Πανελλήνια των 10 ημερών, τόσο από έκτακτες εκδηλώσεις στο νησί όσο και με ανταμώματα σε κοντινά νησιά.

 Αλλά ας δούμε πως εξελίχθηκε χρονικά η Πανελλήνια

              Παρόλα τα άσχημα προγνωστικά του καιρού για τις προηγούμενες μέρες αλλά και για τις επόμενες της εκδήλωσης, από την Τετάρτη άρχισαν να συγκεντρώνονται φουσκωτά απ όλη σχεδόν την Ελλάδα, διασχίζοντας πολλά μίλια και  δύσκολες θάλασσες. Οι ΤΡΙΤΩΝΕΣ είχαν ήδη προετοιμαστεί για να υποδεχτούν τα φουσκωτά. Πρώτοι κατέφθασαν οι Χανιώτες διασχίζοντας πάνω από 200 μίλια δύσκολων θαλασσών. Για πρώτη φορά συμμετείχε σε Πανελλήνια συνάντηση και αντιπροσωπεία από τη Λέσχη Φουσκωτών της Κύπρου, (ένθετο & Φωτογραφία αντιπροέδρου). Συμμετοχές από την Αλεξανδρούπολη έως τα Χανιά, από την Χίο μέχρι και το Ηράκλειο, από τη Σάμο μέχρι τη Σύρο, τη Λέρο, τη Ρόδο, αλλά και από του τρεις ομίλους της Αθήνας, τον ΟΦΣΕ, τον ΙΑΣΩΝΑ, τον ΝΑΥΤΙΛΟ και τους SEA HAWKS. Το κεντρικό λιμάνι άδειασε με ενέργειες του Λιμεναρχείου και του Λιμενικού Ταμείου σε συνεννόηση με τους αλιείς και περίμενε τα φουσκωτά να δέσουν στα φουντάγια που είχαν ριχτεί ειδικά για την εκδήλωση. Σάββατο πρωί τοποθετήθηκαν και τα τελευταία pillars, προκειμένου να δοθεί παροχή νερού και ηλεκτρικού στα φουσκωτά. Τα ξύλινα περίπτερα της γραμματείας αλλά και των μεγάλων χορηγών έξω από τις θέσεις που θα έδεναν τα σκάφη. Το λιμάνι άρχιζε να στολίζεται από τα πολύχρωμα φουσκωτά με τις σημαίες των ομίλων τους να κυματίζουν δίπλα στα ξύλινα ιστιοφόρα. Καλωσορίσματα και αγκαλιές σε κάθε πλήρωμα που έμπαινε στο λιμάνι.

Παρασκευή απόγευμα και η προβλήτα είχε ήδη κατακλυστεί όχι μόνο από τα πληρώματα αλλά και από δεκάδες μέλη που για λόγους καιρικών συνθηκών αλλά και οικονομικών προβλημάτων δεν μπόρεσαν να έρθουν με τα φουσκωτά τους αλλά χρησιμοποίησαν τα πλοία της γραμμής και τα αεροπλάνα και μαζί τους επισκέπτες του νησιού που περιεργάζονταν τα φουσκωτά. Οι σημαίες των ομίλων επάνω στα φουσκωτά κυμάτιζαν. Στην προβλήτα οι διοργανωτές είχαν οριοθετήσει τις θέσεις των ομίλων με σημαίες τους επάνω στην προβλήτα. Οι σημαδούρες πάνω από τα φουντάγια περίμεναν τα φουσκωτά για να δέσουν εύκολα και με ασφάλεια.  Πανηγυρική η ατμόσφαιρα γύρω από το λιμάνι, με τη μουσική να ακούγεται σε όλη την προβλήτα  και η εκφωνήτρια  Κατερίνα Κανακάρη  από την Κω (το κρυφό αστέρι και τον Βαγγέλη από τον ARTEMIS FM της Λέρου ξεσήκωναν όχι μόνο  τους παραβρισκόμενους από τους ομίλους  αλλά και τους επισκέπτες του νησιού. Το γραφικό λιμάνι της Κώ με το ενετικό Κάστρο και τα δεκάδες ξύλινα ιστιοφόρα  στη μια πλευρά και τα πολύχρωμα φουσκωτά στην άλλη έδιναν μια όμορφη εικόνα. Το κιόσκι της γραμματείας σε κεντρικό σημείο και στη συνέχεια ξύλινα σπιτάκια που φιλοξενούσαν μεγάλους χορηγούς όπως η KOS MARINE CENTER  αντιπρόσωπος της MERCURY μξε ψησταριά μπροστά και πολλά εκθέματα μηχανών , η SUZUKI Πάχος, το οινοποιείο ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, , τα σωστικά SELAS KOS, , τα φουσκωτά SEA VIPER

Λίγο πριν βραδιάσει και μια κουστωδία με επικεφαλής τους Αντώνηδες, τον έναν στην κιθάρα και τον άλλο στο τουμπερλέκι διασχίσαμε την προβλήτα τραγουδώντας και χορεύοντας μέχρι να φθάσουμε στην άκρη του λιμανιού που μας περίμεναν τα πούλμαν για να μας μεταφέρουν στον γραφικό Κέφαλο που βρίσκεται νοτιοανατολικά του νησιού. Μπροστά στη εκπληκτική παραλία, με θέα το γραφικό νησάκι με το φωταγωγημένο εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου, στο SACALLIS INN, απολαύσαμε ψαρομεζέδες συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής, με πολύ κέφι , χορό.

Πρωί Σαββάτου και τα φουσκωτά έτοιμα για μια ολοήμερη επίσκεψη στην γραφική Ψέριμο. Εν πομπή πλεύσαμε μέχρι το ακριτικό αυτό νησάκι που βρίσκεται μια δρασκελιά από τα Τούρκικα παράλια και μόλις 10 μίλια από το λιμάνι της Κω. Μια αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το στρατιωτικό φυλάκιο για να προσφέρει δώρα και να τελέσει έναν αγιασμό στο εκκλησάκι που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα χοροστατούντος του Παπαγιάννη. Δυστυχώς το «Αιγαίου Προσκύνημα» στην Παναγιά Γραφιώτισσα που τόσο περιμέναμε, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Γέμισε το εκπληκτικό λιμάνι της Ψερίμου από φουσκωτά. Ένα λιμάνι σκέτη πισίνα με την άμμο να φτάνει μέχρι βαθειά αναδεικνύοντας το τυρκουάζ χρώμα της θάλασσας. Γέμισαν τα λιγοστά ταβερνάκια και οι λύρες έπαιζαν ανεβάζοντας το θερμόμετρο συνοδεία ψαρομεζέδων και ούζου. Η παρέα μας έχοντας τον Αντώνη στην κιθάρα και τον Παπαγιάννη στο τραγούδι ξεσήκωσε τους παραβρισκόμενους σε τραγούδι και χορό. Εν πομπή τραγουδώντας και χορεύοντας υποδεχτήκαμε στη προβλήτα και τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Νικητιάδη  που ήδη είχε καταφθάσει με φουσκωτό προκειμένου να παραβρεθεί στο σκάφος που θα έκανε την είσοδο.

Παρασκευή απόγευμα πανηγυρική είσοδος

Ο Ποσειδώνας συνεργαζόμενος με τον Αίολο μας έκαναν τη χάρη και ηρέμησαν για λίγο τη θάλασσα, δίνοντας την ευκαιρία να κάνουμε δεκάδες φουσκωτά μια εντυπωσιακή είσοδο στο λιμάνι της Κω. Δεκάδες φουσκωτά συγκεντρώθηκαν έξω από το λιμάνι με τις πολύχρωμες σημαίες να ανεμίζουν, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα τόσο σε αυτούς που παρακολουθούσαν την εκδήλωση από την προβλήτα, όσο και στους χιλιάδες λουόμενους που είχαν κατακλύσει τις διπλανές παραλίες. Όταν ο Σταμάτης έδωσε από το VHF την εντολή εισόδου τα φουσκωτά με επικεφαλής το σκάφος που επέβαινε ο πρόεδρος των ΤΡΙΤΩΝΩΝ Αντώνης Ντρίτσης, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Νικητιάδης, ο πρόεδρος της ΕΟΜΟΦΣ Γιάννης Τυράκης και ο Παπαγιάννης, άρχισαν να μπαίνουν συντεταγμένα από την στενή μπούκα στο λιμάνι δίπλα από το ενετικό κάστρο. Το πιο θεαματικό μέρος της εκδήλωσης ήταν σίγουρα η ομαδική είσοδος των σκαφών στο λιμάνι και εικόνες μοναδικές βιώνουν ξένοι και ντόπιοι που παρακολουθούν την ειρηνική εισβολή απόλυτα συντεταγμένα τόσο πολλών φουσκωτών μικρών και μεγάλων, που έμπαιναν με πολύ αργή ταχύτητα. Γέμισε χρώμα το λιμάνι με τα πολύχρωμα  φουσκωτά , τις  πολύχρωμες  στολές των πληρωμάτων,  με τις κόρνες, τα βεγγαλικά και τους πίδακες θαλασσινού νερού να γεμίζουν την εικόνα και να την κάνουν πιο ζωντανή, πιο δυναμική. Εκατοντάδες επισκέπτες παρακολουθούν την είσοδο από την προβλήτα, από βεράντες και ταράτσες αλλά και από την προβλήτα. Η Κατερίνα με τον Βαγγέλη προσφωνούν κάθε όμιλο που κάνει είσοδο. Εντυπωσιακό το φουσκωτό του Μιχάλη Παστρικού που μετέφερε δημοσιογράφους με μια μεγάλη Ελληνική σημαία)  Όλοι συγκεντρώνονται μέσα στο λιμάνια και σιγά – σιγά με απόλυτη ασφάλεια αρχίζουν να δένουν στην προβλήτα. Όταν όλοι δένουν η προβλήτα γίνεται τόπος συνάντησης φίλων που μπορεί να τους χωρίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα αλλά τους φέρνει πολύ κοντά η θάλασσα και η αγάπη τους για αυτή. Στην προβλήτα χαιρετίζουν ο Υφυπουργός κ. Νικητιάδης,   ο Αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού Γιάννης Μπαλαλής  , ο Πρόεδρος του οργανισμού άθλησης του Δήμου Μπαραξάνος , ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Μ. Φάκκος και ευχαρίστησε τόσο ο πρόεδρος των ΤΡΙΤΩΝΩΝ Αντώνης Ντρίτσης όσο και ο πρόεδρος της ΕΟΜΟΦΣ Γ. Τυράκης.

Βράδυ Σαββάτου ήταν η κεντρική εκδήλωση στην άκρη του λιμανιού. Στρωμένα με λευκά τραπεζομάντηλα και στολισμένα με γαλανά τούλια και κοχύλια τραπέζια για τους καλεσμένους και εκπληκτικά φαγητά από το catering του Βασίλη Τράκα  Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με ρίψη βεγγαλικών και συνεχίστηκαν με  απονομές αναμνηστικών πλακετών και συνεχίστηκε με τραγούδι και χορό από ορχήστρα με σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από Ψεριμιώτες λαϊκούς οργανοπαίχτες.. Η βραδιά έκλεισε με τον 6χρονο Παναγιώτη Μαρκάκη που εντυπωσίασε τόσο  στο βιολί όσο και στο τραγούδι.

Κυριακή πρωί όσο η Ομοσπονδία ΕΟΜΟΦΣ με τους εκλέκτορες συνεδρίαζε σε αίθουσα του ξενοδοχείου KOSTA PALACE μπροστά στην προβλήτα, τα πληρώματα επισκεφτήκαμε με τα τρενάκια το Ασκληπιείο, τον αρχαιολογικό αυτό χώρο από όπου ξεκίνησε ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης. Ξεναγηθήκαμε στο χώρο που από τον 4ο π.χ. αιώνα είχε ξεκινήσει η σύγχρονη ιατρική. Περάσαμε το πρώτο δώμα που ήταν τα προπύλαια και οι βωμοί και οι αψίδες, εκεί που οι πιστοί άφηναν τις ιερές προσφορές τους. Ανεβήκαμε στο δεύτερο δώμα εκεί που βρίσκεται το ιερό του Κυπαρισσίου Απόλλωνα και ο ναός του Ασκληπιείου. Ανεβήκαμε από τα μεγάλα σκαλοπάτια στο τρίτο και ψηλότερο δώμα εκεί που ανάρρωναν οι ασθενείς με έναν ακόμα ναό δωρικού ρυθμού στο μέσον. Ήταν τόσο επιβλητικό το συγκρότημα αλλά και η θέση του στην πλαγιά του βουνού που προκαλούσε δέος σε κάθε σκάφος που περνούσε τα στενά.

Μεσημέρι Κυριακής και για αποχαιρετισμό είχε οργανωθεί Beach Party στον Μύλο, ένα μπαράκι δίπλα στη θάλασσα. Ξεφάντωμα για μια ακόμα φορά που θύμιζε σχολική εκδρομή, με περισσότερο δέσιμο μεταξύ μελών φίλων απ όλη την Ελλάδα.

Βράδυ Κυριακής και όλη θέλαμε συνέχεια στη διασκέδαση. Στην περιοχή  Πλατάνι είναι ένας μικρός οικισμός γνωστός για τα λευκά σπιτάκια του και τον πλάτανο της πλατείας του. Αν ο δρόμος σας  βγάλει σε αυτόν τον οικισμό οπωσδήποτε δεν θα μείνετε πεινασμένοι, μιας και στην πλατεία του χωριού βρίσκονται πολλές ταβέρνες με ανατολίτικες σπεσιαλιτέ.

Και σαν να μην έφτανε η διασκέδαση, μια μικρή παρέα επάνω από 80 άτομα ανταμώσαμε στην περιοχή Πλατάνι στη παλιά μουσουλμανική συνοικία, στην ταβέρνα του Αλή, για να απολαύσουμε ανατολίτικες σπεσιαλιτέ. Και πάλι οι δυο Αντώνηδες με τα όργανα, ο Παπαγιάννης και η Βούλα από Αλεξανδρούπολη στο τραγούδι, ξεσήκωσαν όλους μας σε τραγούδι και χορό. Δυστυχώς από την ορχήστρα μας απουσίαζε το βιολί και ο ένα Αντώνης το υποκατέστησε με σφυρίγματα ενθουσιάζοντας όλους μας.

Δευτέρα ημέρα χαλάρωσης και ξενάγησης.  Ο βοριάς είχε ήδη δείξει τα δόντια του ξεπερνώντας τα 7 μποφόρ και πολλά φουσκωτά προστατευτήκαμε στην μαρίνα, που παρεχώρησε το χώρο στα φουσκωτά που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Παρέες από διάφορους ομίλους αλλά και από την Κω μαζεύονταν μέσα στα φουσκωτά, για να συζητήσουν για τα παραλειπόμενα της εκδήλωσης ή τις προοπτικές της 7ης Πανελλήνιας Η Σμαρώ με την Θανούλα αλλά και άλλες γυναίκες έβαλαν κατσαρόλες για μαγείρεμα και πολυπληθείς παρέες συνέχισαν με ατέλειωτα κιλά ρακί.

Απόγευμα περπατήσαμε στην πόλη της Κω με την πλούσια μυθική παράδοση, την πατρίδα του Ιπποκράτη, εκεί όπου έχουν συμβεί τόσες πληθυσμιακές ανακατατάξεις. Ξεκινώντας από την παραλιακή λεωφόρο με τους τεράστιους φοίνικες, και τα εκατοντάδες ποδήλατα να κυκλοφορούν στους άνετους και ασφαλείς ποδηλατοδρόμους. Θαυμάσαμε την αρχιτεκτονική από τα εντυπωσιακά ενετικά κτίρια που κοσμούν την παραλία. Περάσαμε κάτω  από τη «γέφυρα του κάστρου» που βρίσκεται στη λεωφόρο των φοινίκων που χτίστηκε με τετραγωνισμένες πέτρες μεγάλων διαστάσεων και η εικόνα αποτυπώνεται για πάντα στο μυαλό μας. Φτάσαμε στο κεντρικό λιμάνι και υποκύψαμε για μια ακόμα φορά στη θέα του φαντασμαγορικού Κάστρου που χρίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ το 1313. Μπλεχτήκαμε  μαζί με εκατοντάδες τουρίστες στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Δροσιστήκαμε κάτω από την τεράστια σκιά του αρχαιότερου δέντρου της Ευρώπης, που μετράει 2.500 χρόνια ζωής, που σύμφωνα με την παράδοση , στη σκιά αυτού του δέντρου ο πατέρας της Ιατρικής δίδασκε τους μαθητές του. Τα μάτια μας στάθηκαν στα αρχαία κτίσματα και οικοδομήματα που ανάγονται στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδο, γύρω από τον πλάτανο. Συνεχίσαμε το περπάτημά μας στα σοκάκια  ανάμεσα σε  αρχαία ερείπια δίπλα σε καταστήματα και ταβέρνες στολισμένα με τεράστιες κόκκινες βουκαμβίλιες για να φτάσουμε στην κεντρική πλατεία με εντυπωσιακά κτίσματα όπως η πύλη της Αγοράς, το τζαμί  και την αγορά πολλά από τα οποία

χρησιμοποίησαν για την κατασκευή τους αρχαιολογικές πέτρες και μάρμαρα. Περπατήσαμε μέσα στην αγορά κάνοντας ένα ταξίδι στον κόσμο των αρωμάτων από τα μπαχαρικά, των χρωμάτων και των γεύσεων από τα πάσης φύσεως γλυκά και φρούτα.

Καταλήξαμε μέσα από εκατοντάδες τουριστικά καταστήματα αργά το βράδυ σε ένα  όμορφο μπαράκι το XAMAM που στεγάζεται σε παλιό χαμάμ για ένα ποτάκι.

Τρίτη πρωί και ο βοριάς συνεχίζει με αμείωτη ένταση. Οι πεντακάθαρες και όμορφες αμμώδεις παραλίες του νησιού είχαν την τιμητική τους. Άλλοι κολύμπησαν στο Τιγκάκι ή στο Μαστιχάρι που βρίσκονται βορειοδυτικά, άλλοι στα Καρδάμαινα ή την Κέφαλο που βρίσκεται νοτιοανατολικά και κάποιοι στα Θερμά με τις ιαματικές πηγές. Βράδυ Τρίτης και οι ΤΡΙΤΩΝΕΣ συνέχιζαν την Πανελλήνια για όλους όσους παραμέναμε στο νησί. Μας μετέφεραν με τα αυτοκίνητά του πρώτα στο ο οινοποιείο του Χατζηεμανουήλ για να γευτούμε τις εκπληκτικές ποικιλίες κρασιών του και στη συνέχεια ανεβήκαμε στην γραφική Ζία, στο βουνό με θέα στα δυτικά παράλια. Γνωστό σημείο συνάντησης επισκεπτών που βλέπουν από ψηλά τον ήλιο να χάνεται μέσα στο Αιγαίο και τις τελευταίες αχτίδες να φωτίζουν τη γειτονική Ψέριμο και Κάλυμνο.

Βέβαια η βραδιά είχε και συνέχεια ψηλά στο νυχτερινό κέντρο ΦΑΝΤΑΣΙΑ με την υπέροχη θέα. Υπέροχοι μεζέδες με κύριο πιάτο κατσικάκι γεμιστό και πολύ τραγούδι και χορό όχι μόνο από το χορευτικό αλλά και όλους μας. Μαζί μας και μια αντιπροσωπεία από αριστούχους Ρώσους φοιτητές της ιατρικής (ένθετο) που είχαν έρθει στην Κω για να ορκιστηστουν στον όρκο του Ιπποκράτη σε ειδική τελετή στο  Ασκληπιείο, που διασκέδασαν μαζί μας. Η βραδιά έκλεισε με τους εκπληκτικούς τρεις Αντώνηδες ο ένας στην κιθάρα, ο δεύτερος στο τουμπερλέκι και ο τρίτος (ο πρόεδρος των ΤΡΙΤΩΝΩΝ) στο τραγούδι.

Από την επομένη που ηρέμησε η θάλασσα γέμισαν από φουσκωτά  τα γύρω νησιά. Από τη Σύμη , τη Χάλκη και τη Νίσυρο μέχρι τη Λέρο, την Πάτμο, την Κάλυμνο και τους Αρκιούς για όσες μέρες έχει καθένας προσθέσει στις διακοπές του συνδυάζοντας την Πανελλήνια με διακοπές.

Είχε φτάσει η πιο δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού  και απολογισμού. Για κάποιους ήταν ένα 3ήμερο αλλά γι αυτούς που ήρθαν από μακριά έγινε 10ήμερο. Αποχαιρετίσαμε τους νέους φίλους που κάναμε αλλά και αυτούς που γνωρίσαμε καλύτερα. Με αρκετούς συνομίλησα και ζήτησα την άποψή τους για αυτή την Πανελλήνια. Οι περισσότεροι συνέκλιναν ότι αυτή η Πανελλήνια είχε κάτι το διαφορετικό. Χωρίς να υπάρχει πιεστικό πρόγραμμα όλες οι μέρες ήταν χαλαρά γεμάτες με εκδηλώσεις που δεν περιορίστηκαν μόνο στο 3ηήμερο. Δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούν πιο πολύ τα μέλη μεταξύ τους και έφυγαν πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Όπως μου είπε και ο φίλος μου ο Πέτρος ήταν η πρώτη Πανελλήνια που μου δόθηκε η δυνατότητα να γνωριστώ με τόσους ανθρώπους από διάφορα μέρη που μέχρι τώρα απλά τους έβλεπα. Ο Νάσος, μέλος των ΤΡΙΤΩΝΩΝ, μου εξομολογήθηκε ότι ποτέ δεν φανταζόταν ότι οι Πανελλήνιες δίνουν τέτοιες συγκινήσεις και δεν πρόκειται να χάσει πλέον καμία. Βεβαίως κάποιοι ακόμα μετράνε την Πανελλήνια με αριθμό συμμετοχών χωρίς να αναλογίζονται τα νέα δεδομένα που ισχύουν πλέον στην πατρίδα μας. Πιστεύω ότι στο μέλλον οι επιτυχημένες Πανελλήνιες θα είναι αυτές που θα έχουν ικανοποιημένους συμμετέχοντες.    Μέχρι την επόμενη Πανελλήνια ο απόηχος της Κω θα είναι έντονος τουλάχιστον σε όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

 

TIPS

ü  Μεγάλη η προβολή στην Ψέριμο, το μικρό και πανέμορφο ακριτικό νησάκι που βρίσκεται ανάμεσα στην Κω και την Κάλυμνο με τις υπέροχες αμμουδερές παραλίες. Όχι μόνο το Σάββατο αλλά και επόμενες μέρες πολλοί ήταν αυτοί που το επισκέφτηκαν ξανά μεταφέροντας τις άριστες απόψεις.

ü  Η εκπληκτική και υποδειγματική τόσο στην οργάνωση όσο και στις παροχές Δημοτική μαρίνα της Κω και το μέλος των ΤΡΙΤΩΝΩΝ Μιχάλης Παστρικός, πρόσφεραν εντελώς δωρεάν τη διαμονή φουσκωτών για την περίοδο των εκδηλώσεων καθώς και τη φύλαξη σκαφών και τρέιλερ για όσους τα αφήσουν και συνεχίσουν διακοπές τον Αύγουστο.

ü  Πολλές οι συζητήσεις για μια οργανωμένη επίσκεψη φουσκωτών από Ελλάδα στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ιδιοκτητών και Φίλων Φουσκωτών Σκαφών.

ü  Τυχεροί όσοι επέλεξαν ως διαμονή το ξενοδοχείο KOSTA PALACE που διευθυντής είναι το μέλος των ΤΡΙΤΩΝΩΝ Γιώργος Αθανασιάδης, τόσο για τη θέα σε όλο το λιμάνι, όσο και για τις καλές παροχές και τιμές. Το ξενοδοχείο διέθεσε και την αίθουσα για τη συνεδρίαση της ΕΟΜΟΦΣ

ü  Η NEL έδωσε έκπτωση 50% στα ναύλα (350€ μετ επιστροφής ανεξάρτητα μήκους)  και έτσι κυβερνήτες από Αθήνα προτίμησαν για λόγους οικονομίας να  στείλουν τα φουσκωτά τους με το καράβι και να απολαύσουν καλοκαιρινές διακοπές στην περιοχή.

ü  Παρόν σε κάθε εκδήλωση ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού, Γιάννης Μπαλαλής, ο άνθρωπος που ίδρυσε τους ΤΡΙΤΩΝΕΣ

ü  Είναι η πρώτη Πανελλήνια που βρήκε τόσο σημαντική και ουσιαστική συμπαράσταση από τον  Δήμο, το Λιμενικό Ταμείο, τον  Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού και τον Λιμενάρχη.

ü  Ο Παπαγιάννης, ο γνωστός ιερέας από το Τιγκάκι, πρωτοπόρος για μια ακόμα φορά σε κάθε εκδήλωση μαζί με το γιό του, τον γαμπρό του και την κόρη . Εντυπωσίασε όλους μας τόσο με τα λόγια του όσο και με τα προσόντα του στο τραγούδι.

ü  Την εκδήλωση τίμησε εκ μέρους της κυβέρνησης με την παρουσία του και μάλιστα σε φουσκωτό, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Νικητιάδης

ü  Γέμισαν τα Δωδεκάνησα τόσο κατά την περίοδο των εκδηλώσεων όσο και από αυτούς που θα συνεχίσουν διακοπές τον Αύγουστο, μιας και στις δύσκολες εποχές η μετακίνηση σε τόσο απομακρυσμένα νησιά κοστίζει πολύ.

ü  Μεγάλη η προσφορά της λέσχης 4Χ4 όσο και των μελών των ΤΡΙΤΩΝΩΝ στη ρυμούλκηση σκαφών και μεταφορά τους στη μαρίνα

ü  Για κάθε πρόβλημα που παρουσιαζόταν σε σκάφη, η ανταπόκριση ήταν άμεση από τους επαγγελματίες του νησιού. Προσωπική εμπειρία η άμεση εξυπηρέτηση στην αποκατάσταση βλάβης στο τρέιλερ από τον τοπικό αντιπρόσωπό της MERCURY στην Κω Γιάννη Καλλέργη

ü  Αναμφίβολα την ιδέα για την Πανελλήνια την είχε ο πρόεδρος των ΤΡΙΤΩΝΩΝ Αντώνης Ντρίτσης ο οποίος την σχεδίασε και την οργάνωσε σε συνεργασία με τα μέλη του και αυτό το αναγνώρισαν και το ομολογούσαν επίσημα πολλοί φορείς.

ü  Για να μην λέμε όμως μόνο τα καλά, ήταν αισθητή η απουσία γυναικών και παιδιών των μελών, εξαιρουμένης της γυναίκας του Ντρίτση Ηλέκτρας που παρέα με τα μικρά δίδυμα βρισκόταν συνεχώς στο χώρο της εκδήλωσης για εργασίες και εξυπηρέτηση των μελών.

ü  Η ΔΕΗ έκανε πάλι το θαύμα της και κατά τη διάρκεια της συναυλίας είχαν κλείσει πολλά από τα φώτα της προβλήτας και άναψαν μετά την παρέμβαση εισαγγελέα ώστε να μην υπάρξει κανένα ατύχημα με παιδιά.

ü  Όσοι Χιώτες δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω καιρού δια θαλάσσης, ταξίδεψαν οδικά  μέσω Τουρκίας, μιας και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν, για να παραβρεθούν στην Πανελλήνια συγκέντρωση.

ü  Συγκινητικά η προσφορά πολλών μελών των ΤΡΙΤΩΝΩΝ για μετακίνηση επισκεπτών με δικά τους οχήματα ακόμα και σε καρότσες, σε διάφορες μη προγραμματισμένες εκδηλώσεις

ü  Πολύ ενδιαφέρουσα και η γαστρονομία του νησιού με κορυφαίο το περίφημο πικάντικο τυρί της πόσας ή αλλιώς κρασοτύρι που φτιάχνεται μέσα σε λάσπη κρασιού, αλλά και τα ντοματάκια γλυκό από τη  μεγάλη τους παραγωγή. Βεβαίως σε ένα τόσο καλό κλίμα δεν μπορούσαν να μην ευδοκιμούν και τα αμπέλια και για 3η γενιά το οινοποιείο του Χατζηεμανουήλ παράγει και εμφιαλώνει μοναδικές ποικιλίες αποσπώντας  διεθνή βραβεία.

ü  Οι εκδηλώσεις καθώς και ομορφιές του νησιού και των γύρω νησιών καλύφθηκαν εκτενώς πέρα από τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ και από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA

ü  Πρώτη φορά υπήρξε από τον διοργανωτή όμιλο χορηγία σε καύσιμα στα φουσκωτά που συμμετείχαν.

ü

Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών και Φίλων Φουσκωτών Σκαφών

Παρόν και ο «Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών και Φίλων Φουσκωτών Σκαφών» ΚΥ.ΣΙ.Φ.ΦΟ.Σ και εκπροσώπησε τον όμιλο ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Γερολέμου. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1999 και έχει εγγεγραμμένα 85 μέλη, οι περισσότεροι των οποίων είναι ιδιοκτήτες φουσκωτών. Η έδρα τους βρίσκεται στη Λάρνακα και τα μέλη τους βρίσκονται σε όλη την Κύπρο. Κάθε χρόνο οργανώνουν μια αποστολή σε νησιά των Δωδεκανήσων και κυρίως στο ακριτικό Καστελόριζο. Πρώτη φορά συμμετέχουν σε Πανελλήνια και υποσχέθηκαν μελλοντική συνεργασία με τους ομίλους της Αθήνας.

ΣΕΝΕΔΡΙΑΣΕ ΚΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΕΟΜΟΦΣ

Την Κυριακή στο ξενοδοχείο KOSTA PALACE έγινε η συνεδρίαση της ΕΟΜΟΦΣ και στη συνέχεια διεξήχθησαν εκλογές για τη θέση του αντιπροέδρου και τριών αναπληρωματικών μελών. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε πρώτο για τη θέση του Αντιπροέδρου τον πρόεδρο της Λέσχης Χανίων Στέφανο Βενετάκη και αναπληρωματικά μέλη 1ο τον Κώστα Θεουλάκη από την Ρόδο, 2ο τον Παναγιώτη Βούβουνα από τον ΝΑΥΤΙΛΟ  και 3ο τον Λάκη Πατακιούτη από τη Σάμο. Με τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. η Κρήτη διευθύνει πλέον την ομοσπονδία μιας και ο πρόεδρος είναι από τον ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ και ο Γενικός Γραμματέας με τον Αντιπρόεδρο είναι από τη Λέσχη Χανίων.

Η μόνη επίσημη πρόταση για ανάληψη διοργάνωσης της 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών για το 2012 έγινε από τον εκπρόσωπο του Ναυτικού Ομίλου Καρλόβασου Σάμου Λάκη Πατακιούτη. Η τελική απόφαση θα παρθεί από τους εκπροσώπους των ομίλων στην Πανελλήνια στεριανή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο εντευκτήριο του ΙΑΣΩΝΑ στις 23 Οκτώβρη του 2011.

 

Τέλος, κατατέθηκε πρόταση  του Λάκη Πατακιούτη, για διεξαγωγή της 7ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης 2012 στη Σάμο από τον Ναυτικό Όμιλο Καρλόβασου Σάμου.  Ο όμιλος Καρλόβασου αξίζει αυτή την τιμή της διοργάνωσης και γιατί έχει αποδείξει ότι μπορεί να διοργανώνει επιτυχημένες ανάλογες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια με την ανάληψη της REGATA

Επειδή οι οικονομικές συγκυρίες προβλέπεται να δυσχεραίνουν την συμμετοχή πολλών πλέον φουσκωτών σε Πανελλήνιες, θα πρέπει οι όμιλοι πρέπει να υποστηρίξουν τον θεσμό, οργανώνοντας τις ετήσιες αποστολές τους πλησίον του νησιού που θα διεξαχθεί η Πανελλήνια, ουτως ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή φουσκωτών.

Ρώσοι απόφοιτοι Ιατρικής ήρθαν εκείνες τις μέρες στην Κω για τον όρκο του Ιπποκράτη 

Τις ημέρες της Πανελλήνιας παραβρίσκονταν στο νησί και συναντηθήκαμε 80 αριστούχοι απόφοιτοι Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Ροστόφ της Ρωσίας για να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη στο Ασκληπιείο της Κω, στο χώρο που έζησε ο αρχίατρος του σύγχρονου κόσμου μας ο Ιπποκράτης. Όπως δήλωσε και η Ρωσίδα  Κατερίνα Τερνέτσκαγια «Έδωσα τον Όρκο του Ιπποκράτη και με άκουσαν οι Θεοί! Αυτή ήταν μια μοναδική εμπειρία ζωής…», ενώ η κα Ρομάνοβα δήλωσε ότι  «… ο Ιπποκράτης μας έμαθε ότι πρώτα πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο και μετά την ασθένεια. Είναι σημαντικό να κρατάμε το μεγάλο αυτό στόχο και να λειτουργούμε πάντα ως πραγματικοί θεραπευτές …».  Ο όρκος του Ιπποκράτη θεωρείται από τους Ρώσους ιερό κείμενο που εκφράζει το ήθος της κλασικής Ιατρικής, αλλά και της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Φορώντας χλαμύδα και δαφνοστέφανο ο πρύτανης του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Ροστόφ, γιατρός και καθηγητής, Αλεξέϊ Σαβισκό, απάγγειλε τον όρκο, στη Ρωσική γλώσσα, τον οποίο επαναλάμβαναν οι απόφοιτοι μέσα στον ιερό χώρο του Ασκληπιείου.

«Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και σ΄ όλους τους θεούς, επικαλούμενος την μαρτυρία τους να τηρήσω πιστά κατά τη δύναμη και την κρίση μου αυτό τον όρκο …».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία  του Έλληνα ομογενή και βουλευτή της Ρωσικής Δούμας, Ιβάν Σαββίδη και οργανώθηκε σε συνεννόηση με τον υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιώργο Νικητιάδη για τα 80 χρόνια λειτουργίας του πανεπιστημίου. Όπως δήλωσε ο κ. Σαββίδης θα προσπαθήσει να κάνει θεσμό την ορκωμοσία Ρώσων αποφοίτων από Ιατρικές σχολές στο Ασκληπιείο της Κω.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *