5η Πανελλήνια – Φωτογραφίες και άρθρο Σπύρου Πριόβολου

Πανελλήνια 5η άλμπουμ φωτογραφιών

[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_logo-5.jpg]930Print
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1050_800x531.jpg]900
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1044_800x531.jpg]740
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1011_800x531.jpg]670
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0980_800x531.jpg]650
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0966_800x531.jpg]590
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0918_800x531.jpg]580
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0915_800x531.jpg]550
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0911_800x531.jpg]540
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0910_800x531.jpg]510
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0909_800x531.jpg]520
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0883_800x531.jpg]550
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0877_800x531.jpg]470
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0857_800x531.jpg]470
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0836_800x531.jpg]460
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1131_800x531.jpg]480
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1128_800x531.jpg]450
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1107_800x531.jpg]430
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1272_800x531.jpg]440
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1269_800x531.jpg]450
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1254_399x600.jpg]400
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9758_800x536.jpg]410
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9751_800x536.jpg]410
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9680_800x536.jpg]390
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9635_800x536.jpg]400
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9599_800x536.jpg]420
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9597_800x536.jpg]410
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9590_800x536.jpg]370
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1219_800x531.jpg]410
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1210_800x531.jpg]390
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1206_800x531.jpg]390
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1165_800x531.jpg]370
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9558_402x600.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9536_800x536.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9520_800x536.jpg]320
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0441_800x536.jpg]350
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0438_800x536.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0430_800x536.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0426_800x536.jpg]320
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0422_800x536.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1425_800x531.jpg]290
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0414_402x600.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1417_800x531.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1410_800x531.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1409_800x531.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1406_800x531.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1398_800x531.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1397_800x531.jpg]330
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1396_800x531.jpg]340
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1395_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1392_800x531.jpg]290
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1384_800x531.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1378_800x531.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1376_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1366_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0384_800x536.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1364_800x531.jpg]290
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1362_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1359_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0351_800x536.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0335_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0330_800x536.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1355_800x531.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1354_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0318_800x536.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0311_800x536.jpg]290
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1350_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1345_800x531.jpg]300
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1344_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1330_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1329_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1328_800x531.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1327_800x531.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1325_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1324_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1323_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1322_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0273_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0270_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1317_800x531.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0258_800x536.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0243_800x536.jpg]290
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0211_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0193_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0189_800x536.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1285_800x531.jpg]270
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0001_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_9988_800x536.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0876_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0855_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0853_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0818_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0813_800x536.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0806_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0802_800x536.jpg]250
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0801_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0800_402x600.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0793_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0792_402x600.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0790_800x536.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0789_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0788_800x536.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0785_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0784_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0782_402x600.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0779_402x600.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0778_402x600.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0777_402x600.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0775_402x600.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0771_402x600.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0730_402x600.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0718_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1673_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1669_800x531.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1658_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1655_800x531.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1647_800x531.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1644_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1636_800x531.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0696_402x600.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1629_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1628_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0692_402x600.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0678_800x536.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0675_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0668_800x536.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0664_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0658_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1625_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0656_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0644_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1624_800x531.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0607_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0606_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0603_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0594_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0565_800x536.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0564_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0563_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0558_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1621_800x531.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0553_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0542_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1596_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0534_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0517_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0512_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0511_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0510_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1553_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1543_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0501_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0500_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0499_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1530_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0485_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0478_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1513_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0473_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0467_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0466_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0464_800x536.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0463_800x536.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1479_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0460_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1476_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0458_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1470_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1465_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0456_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0452_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0451_800x536.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0450_800x536.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1455_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1454_800x531.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0442_800x536.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1948_800x531.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1159_402x600.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1152_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1104_402x600.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1043_402x600.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1919_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1917_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1875_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1862_800x531.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1771_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1762_800x531.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1730_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1721_800x531.jpg]120
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1694_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_1692_800x531.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0934_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0931_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0906_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0904_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0894_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0887_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/5/thumbs/thumbs_dsc_0884_800x536.jpg]140

 Δείτε το τρέιλερ                 δείτε το 1ο  video              δείτε το 2ο video

δείτε το 30 video που τραβηξε ο Πριόβολος την επομένη από αεροπλάνο της αερολέσχης

Από άρθρο του Σπύρου Πριόβολου 

5η Πανελληνια Συναντηση Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών στη Χίο

 Αυτά που χαρακτήρισαν την 5η Πανελλήνια ήταν «η Ψυχή ,η  Συμμετοχή, η Οργάνωση, τα Πολλά και πλούσια δώρα , το Πλούσιο και πολυποίκιλο πρόγραμμα, το καλό  φαγητό από Παρασκευή εώς και Κυριακή και οι καινοτόμες ιδέες τους»

Η  Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από Παρασκευή 2 Ιουλίου  έως και Κυριακή 4 Ιουλίου του 2010 στη Μυροβόλο Χίο. Μια εκδήλωση που αδιαμφισβήτητα ήταν η πιο επιτυχημένη και αυτό τονίστηκε από όλους τους Ομίλους. Μια εκδήλωση που τη χαρακτήριζε η «ψυχή», η ομαδική συμμετοχή όχι μόνο των μελών αλλά και των γυναικών και των παιδιών τους, τα «κυβερνητάκια» , που ντυμένα με τις στολές του ομίλου και με καρτελάκια με το όνομά τους, έτρεχαν να βοηθήσουν κάθε σκάφος που έμπαινε στο λιμάνι. Μια εκδήλωση στην οποία όλα είχαν προβλεφθεί από τους διοργανωτές. Μια εκδήλωση με πολύ πλούσιο και πολυποίκιλο πρόγραμμα. Μια εκδήλωση που η συμμετοχή των σκαφών μπορούσε να αυξηθεί, εάν έριχναν όλα τα σκάφη του ομίλου τους. Δυστυχώς όμως το πολύ μεγάλο λιμάνι δεν χωρούσε άλλα φουσκωτά και έτσι καταμετρήθηκαν από τους οργανωτές 289. Η καλύτερη Πανελλήνια που έγινε μέχρι τώρα σε όλους τους τομείς.

Και βέβαια μια τέτοια επιτυχημένη εκδήλωση δεν μπορεί να οφείλεται μόνο στην τύχη ή στην προσπάθεια λιγοστών ανθρώπων, έστω και αν αυτοί φαίνονται προς τα έξω λόγω δραστηριοτήτων αλλά στην πολύμηνη συστηματική εργασία. Όλα σχεδόν τα μέλη, φίλοι τους ακόμα και από άλλους ομίλους είχαν προσφερθεί εθελοντικά να βοηθήσουν, καθένας στον τομέα που μπορούσε να προσφέρει καλύτερα τις υπηρεσίες του. Άλλοι κατασκεύασαν μπλόκια για να δέσουμε, άλλοι τα πόντισαν στο λιμάνι, άλλοι είχαν αναλάβει τα δώρα , άλλοι τη γραμματεία, άλλοι το δέσιμο στο λιμάνι και την είσοδο, άλλοι τις μεμονωμένες εκδηλώσεις, άλλοι την επικοινωνία με τους ομίλους, Ο Στέλιος Καβάθας με την εύρεση χορηγών, άλλοι επαφές με Λιμαναρχεία, Λιμενικό Ταμείο, φορείς αλλά και ΜΜΕ για τον συντονισμό της κάλυψης. Και σας βεβαιώνω γιατί είχα την τύχη να βρίσκομαι κοντά τους μέρες πριν λειτούργησαν υποδειγματικά σε όλους τους τομείς, έστω και αν αυτό το έκαναν για πρώτη φορά.  Αυτό που χαρακτήριζε τους υπευθύνους του ομίλου ήταν ότι είχαν ανοιχτά τα αυτιά τους σε κάθε γνώμη που άκουγαν . Κορύφωση ήταν η καινοτόμη ιδέα τους να προσκαλέσουν τον Μάρτη του 2010 για ένα 4ήμερο στη Χίο εκπροσώπους απ όλους τους ομίλους  και ιδιαίτερα όσους είχαν εμπλακεί σε προηγούμενες Πανελλήνιες, προκειμένου να παρουσιάσουν το νησί τους και να ακούσουν τις γνώμες τους . Απέδειξαν για μια ακόμα φορά στο Πανελλήνιο οι Χιώτες ότι,  όταν θέλουν κάτι μπορούν να το πετύχουν με πολύ μεγάλη επιτυχία . Κατάφεραν το ευρηματικό τους σύνθημα «αλλάζουμε ρότα και πάμε Χίο» να γίνει σλόγκαν όλων των ομίλων Πανελλαδικά. Κατάφεραν το νησί τους να συζητιέται πάνω από ένα χρόνο και να εξακολουθεί να διαφημίζεται  μέσα από τις άριστες εντυπώσεις των συμμετεχόντων. Κατάφεραν να τους αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία, τόσο σε επίπεδο φορέων όσο και σε επίπεδο επαγγελματιών. Απέδειξαν ότι μια Πανελλήνια μπορεί να στηθεί καλύτερα όταν βρίσκεται στην έδρα κάποιου ομίλου και όχι σε τρίτο νησί παρόλο που μπορεί να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο. Κατάφεραν να φέρουν σκάφη από πολύ μεγάλες αποστάσεις όπως η Κρήτη με πάνω από 200 μίλια, ή τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη, παρόλη την οικονομική κατάσταση.

 

Αλλά ας δούμε από την αρχή την πορεία της Πανελλήνιας.

 

Για 5η συνεχή χρονιά αποδείχθηκε ότι πολλές θετικές σκέψεις μπορούν να επηρεάσουν τον θεό Ποσειδώνα και να κάνει καλοτάξιδες τις θάλασσες. Έτσι όλη σχεδόν τη βδομάδα  οι βοριάδες δεν ξεπερνούσαν τα 4Β, ξεσηκώνοντας ακόμα και τους αναποφάσιστους που δίσταζαν  είτε λόγω κόστους καυσίμων, είτε λόγω απόστασης. Η οργανωτική επιτροπή  του ΟΦΣΧ καθημερινά επικοινωνούσε με τους ομίλους αναρτώντας ταυτόχρονα στο διαδίκτυο φωτογραφίες και πληροφορίες για την Πανελλήνια καθώς και την προετοιμασία. Από την προηγούμενη Παρασκευή άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα σκάφη είτε στη Χίο είτε στα κοντινά νησιά τις Οινούσσες και τα Ψαρά προκειμένου να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις του ολοκαυτώματος. Πολλοί ήταν αυτοί που συνδύασαν το ταξίδι τους με διακοπές στην περιοχή.  Όσο πλησίαζαν οι μέρες τόσο γέμιζαν τα αμέτρητα λιμάνια που βρίσκονται γύρω από το νησί.  Οι τελευταίες προετοιμασίες των οργανωτών είχαν ολοκληρωθεί. Είχαν πέσει και τα τελευταία μπλόκια και είχαν έρθει στην επιφάνεια και τα τελευταία τσαμαδούρια για να δέσει κάθε σκάφος. Τον συντονισμό της κατασκευής και τοποθέτησης των ρεμέντζων, περιπτέρων είχε ο Τάκης Σιδεριδάκης. Στην είσοδο του λιμανιού μια μεγάλη πλαστικοποιημένη πινακίδα υπενθύμιζε το κανάλι του VHF μέσω του οποίου μπορούσαν τα σκάφη να επικοινωνούν με την γραμματεία. Πλαστικοποιημένα νούμερα είχαν κολληθεί στην προβλήτα, μπροστά στη θέση που θα έδενε κάθε φουσκωτό αν και κάθε όμιλος γνώριζε εκ των προτέρων το σημείο που θα έδενε βάσει πλάνου που είχαν παραλάβει. Μοναδική η θέση για κάθε σκάφος που καταγραφόταν και στο τέλος υπήρξε κλήρωση ενός φουσκωτού, που τελικά το κέρδισε μέλος από τον όμιλο Καρλόβασου της Σάμου.

Στην προβλήτα κυμάτιζαν οι ιδιαίτερα επιτυχημένες σημαίες της οργάνωσης με τον θεό Ποσειδώνα σε μορφή ήλιου να φυσά και να σπρώχνει φουσκωτό στη Χίο. Οι κλασικές τέντες που συνήθως χρησιμοποιούνται είχαν αντικατασταθεί με ξύλινα σπιτάκια τόσο για τις ανάγκες της γραμματείας όσο και για τους χορηγούς τους. Από τα μεγάφωνα ακούγονταν συνεχώς μουσική και  μηνύματα για την Πανελλήνια ιδιαίτερη αναφορά στους χορηγούς.

Γύρω από τη γραμματεία η βάρδια των γυναικών με τις ομοιόμορφες πράσινες μπλούζες και τα καρτελάκια με το όνομά τους προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν κάθε όμιλο ή σκάφος που έκανε είσοδο στο λιμάνι. Ακόμα και παράλογες απαιτήσεις όπως παραγγελίες πάγου τις ικανοποιούσε με ευγένεια. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσαν σε όλους τα κυβερνητάκια, τα παιδιά τους, που φορώντας μπλουζάκια του ομίλου τους και έχοντας καρτελάκια με το σήμα της εκδήλωσης και όνομά τους, έτρεχαν να βοηθήσουν για να δέσει κάθε σκάφος που προσέγγιζε την προβλήτα. Από την πρώτη μέρα μου ζητούσαν να τους μάθω κόμπους και ιδιαίτερα την καντιλίτσα από την προβλήτα ή το μπεντένι για να μπορούν να κάνουν υπεύθυνα την δουλειά που τους είχε ανατεθεί. Τους μικρότερους σαν τον Άγγελο, είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει ο μικρός Παντελής ή την Ζηνοβία. Πρόθυμα έτρεχαν για κάθε βοήθεια και η Στέλλα, ο Ιάκωβος, η Όλγα, η Μαρία και όλα τα άλλα παιδιά. Τόσο οι στολές της γραμματείας ή των παιδιών όσο και τα καρτελάκια που φορούσε κάθε μέλος της οργανωτικής επιτροπής, διευκόλυνε κάθε επισκέπτη όχι μόνο να γνωρίζει σε ποιόν έπρεπε να απευθυνθεί αλλά να τον προσφωνήσει με το όνομά του, κάνοντας παράλληλα και την  συμμετοχή των μελών, πιο υπεύθυνη.  Είχαν και σκάφος υποδοχής που με τον Κωσταντά και τον Καπαρό καθοδηγούσε και βοηθούσε τα σκάφη που έρχονταν για να δέσουν στις προκαθορισμένες θέσεις και να τους βοηθήσει να δέσουν στα ρεμέντζα.  Τα σημεία του λιμανιού όπου είχε αποφασισθεί από το Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο να δέσουν τα σκάφη είχε  αδειάσει από Πέμπτη απόγευμα και όσο περνούσαν οι ώρες γέμιζε με φουσκωτά από όλη την Ελλάδα. Οι πολύχρωμες σημαίες τους κυμάτιζαν δίνοντας την ταυτότητα του ομίλου. Μια πλωτή έκθεση σκαφών, μηχανών που σε συνδυασμό με τη μουσική που ακουγόταν σε όλη την προβλήτα, δημιουργούσε μια  πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Κάθε όμιλος που έκανε μαζικά είσοδο χαιρετιζόταν από τα μεγάφωνα και στη συνέχεια ο υπεύθυνος του ομίλου παρουσιαζόταν στη γραμματεία για να συμπληρώσει τη φόρμα με ονόματα σκάφους και κυβερνήτη αλλά και αριθμό θέσης πρόσδεσης του κάθε σκάφους. Στη συνέχεια παραλάμβανε από τον Βασίλη Τουλιδακη και το Κυβερνητάκι  Αντώνη, που ήταν υπεύθυνος για τα δώρα, τσάντες με πολλά δώρα για κάθε σκάφος. Χαρακτηριστικό δώρο ήταν το καλαθάκι που ετοίμασε για κάθε κυβερνήτη ο Βασίλης Τουλιδάκης που εργαζόταν μήνες πριν με τα εργαλεία μινιατούρες που χρησιμοποιούν οι μαστιχοπαραγωγοί αλλά και ένα μικρό σχοίνο που είχε φυτέψει την παραμονή σε γλαστράκια. Οι τσάντες που προσέφερε ο όμιλος περιείχαν πέρα από τη σημαία της Πανελλήνιας και tire up για να κρεμαστεί , προϊόντα μαστίχας (λικέρ – λουκούμια – καλλυντικά), και ένα εκπληκτικό οδηγό για τη Χίο με πάρα πολλές ναυτικές πληροφορίες και φωτογραφίες για κάθε αγκυροβόλιο.

 

Παρασκευή βράδυ στη Λαγκάδα με συναυλία του Παντελή Θαλασσινού, του Γιώργου και της Μαρίας Μισετζή

Έχοντας καταπλεύσει  από Παρασκευή απόγευμα  η πλειοψηφία των φουσκωτών, στις έξη το απόγευμα μια παρέα με κιθαρωδούς τον Θοδωρή Μαυρομάτη και τον Αντώνη Παγώνη και τραγουδιστές όλους μας, ξεκινήσαμε από την μια άκρη της προβλήτας μέχρι την άλλη που ήταν το καραβάκι που θα μας μετέφερε στη Λαγκάδα. Όσο περνούσαμε μπροστά από τα φουσκωτά τόσο αυξανόταν το μουσικό κομβόι που δημιουργούσε ένα όμορφο κλίμα. Φθάνοντας στον καταπέλτη είχαμε φθάσει τους 250, όσους έπαιρνε το καραβάκι, μιας και  οι υπόλοιποι θα μετακινούνταν οδικώς.

Η διαδρομή μέχρι τη Λαγκάδα ήταν απολαυστική, με τον ήλιο να έχει κρυφτεί πίσω από τα βουνά της Χίου και τις τελευταίες αχτίδες του ήλιου να πέφτουν στα Τουρκικά παράλια κάνοντάς τα να φαίνονται πιο κοντά. Περάσαμε από τον χαρακτηριστικό Μύλο, το εντευκτήριο του ομίλου που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης στα ταμπάκικα, τον Βροντάδο, και όλους τους κόλπους μέχρι τη Λαγκάδα.  Μια εκπληκτική ιδέα του ΟΦΣΧ για την μετακίνηση των μελών στη Λαγκάδα, χωρίς να χρειασθεί μετά την ταλαιπωρία του ταξιδιού να μετακινήσουν τα φουσκωτά τους μέσα στη νύχτα. Στη Λαγκάδα, το γραφικό ψαροχώρι, πνιγμένο στα πεύκα, στο μυχό ενός κόλπου, ο Δήμος Ομηρούπολης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο, είχε οργανώσει στην πλατεία στην προβλήτα δείπνο με πλούσιους μεζέδες που είχαν μαγειρέψει οι γυναίκες. Κάθε μια είχε αναλάβει και κάτι διαφορετικό και δυστυχώς καμιά δεν είχε φτιάξει την «πουτανόπιτα» ένα φαγητό που όμως μας εξήγησαν έφτιαχναν οι ιερόδουλές λόγω ευκολίας και συνηθίζεται να φτιάχνεται στο χωριό τους.

Ο Χιώτης Παντελής Θαλασσινός  χάιδεψε τα αυτιά των εκατοντάδων επισκεπτών με τις μελωδίες του και  τα τραγούδια του που ακούμε όλοι εμείς στα φουσκωτά μας και μας ξεσήκωσε για χορό. Γύρω πριν τα μεσάνυχτα, μετά από ασφυκτική απαίτηση του κοινού, κάθισαν στο ίδιο αρμόνιο ο Παντελής Θαλασσινός με τον φίλο του και μουσικό Γιώργο Μισετζή, που είναι και  γραμματέας  του ΟΦΣΧ, για να τραγουδήσει η γυναίκα του η Μαρία έντεχνα τραγούδια σαν το τζιβαέρι και άλλα πολλά. Μετά μεσάνυχτα, πήραμε το δρόμο επιστροφής γιατί την επομένη το πρόγραμμα ήταν πολύ γεμάτο.

 

Σάββατο πρωί στις Οινούσσες

 

Πρωί του Σαββάτου και ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη αντιπροσωπείας στο ακριτικό φυλάκιο του Πασά, στο νησάκι της Παναγιάς στις Οινούσσες, προκειμένου να προσφέρει ο ΟΦΣΧ έναν καταψύκτη, συμβολικό δώρο στους φαντάρους και αξιωματικούς που επί 24ωρου βάσεως παρατηρούν ότι κινείται στη θάλασσα και στον αέρα, στο ακριτικό και νευραλγικό αυτό σημείο της πατρίδας μας.  Γύρω στα 100 φουσκωτά, με προπομπό τον Γιώργο Μισετζή που βρισκόταν σε σκάφος του λιμενικού,  έπλευσαν μέχρι την νοτιοανατολική πλευρά της συστάδας των Οινουσσών που βρίσκεται μόλις 3 μίλια από τα Τουρκικά παράλια.  Στάθηκαν κάτω από το φυλάκιο και ο Γιώργος μέσα από τη συχνότητα του VHF χαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τους φαντάρους, κάνοντας όλους να αισθανθούν ένα ρίγος συγκίνησης να διαπερνά το σώμα τους. Είχα την τύχη, ακολουθώντας την αποστολή,  να βρεθώ στο φυλάκιο με τον πρόεδρο του ΟΣΦΧ Χρ. Ξύδα, τον πρόεδρο της ομοσπονδίας φουσκωτών ΕΟΜΟΦΣ Γιάννη Τυράκη, τον διοικητή της μονάδας Γουρλή Μάρκο, τον έφεδρο αξιωματικό  Σωκράτη, μέλος του ομίλου και πατέρα της ιδέας και τον Ιωσήφ Παπαδόπουλο από το ηλεκτρονικό περιοδικό RIB and SEA. Τόσο η συγκέντρωση των φουσκωτών κάτω από το φυλάκιο όσο και η απόλυτα πειθαρχημένη διέλευση των δεκάδων φουσκωτών ανάμεσα σε βραχονησίδες και αβαθή, σε φάλαγγα κατά σκάφος, ήταν εντυπωσιακή σε όσους είχαμε την τύχη να τους παρατηρούμε από ψηλά. Ένα ατέλειωτο “S” σχηματιζόταν από τα απόνερα ανάμεσα στις βραχονησίδες και συνεχιζόταν όταν τα πρώτα σκάφη έμπαινα στο λιμάνι της Αιγνούσσας (όπως αποκαλούν τις Οινούσσες οι ντόπιοι). Η χάλκινη γοργόνα πάνω στο βράχο και μέσα στη θάλασσα, τους υποδέχθηκε  στην είσοδο του κόλπου. Μέλη του ΟΦΣΧ αλλά και πολλοί ντόπιοι βοήθησαν τα σκάφη να δέσουν στο ασφαλές λιμάνι. Η ξενάγηση στο μοναδικό ναυτικό μουσείο της χώρας μας αλλά και ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο με εκθέματα μικρογραφίες πλοίων εποχής κατασκευασμένα από Γάλλους φυλακισμένους.

Ο Δήμος Οινουσσών είχε οργανώσει ένα πλούσιο γεύμα σε κεντρική ταβέρνα με μεζέδες και ποτά. Ο Γιάννης Αμπατζής μέλος του ΟΦΣΧ στο μπουζούκι με μια κομπανία, ξεκίνησαν και ξεσήκωναν παρόλη την καλοκαιρινή ζέστη πολλούς για χορό.

Σάββατο απόγευμα είσοδος

Τα προγνωστικά που έδινα 5-6άρια για το απόγευμα στον δίαυλο διαψεύδονταν. Οι θετικές σκέψεις των χιλιάδων φίλων που βρίσκονταν στο νησί αλλά και εκατοντάδων άλλων που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν υπερίσχυσαν και ο μόλις 3-4αρης μαΐστρος δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα στην φαντασμαγορική είσοδο. Το μόνο πρόβλημα που δημιούργησε ήταν στις ποντισμένες σημαδούρες που είχε τοποθετήσει ο ΟΦΣΧ με τις σημαίες των ομίλων επάνω για να καθορίσει τα σημεία προσυγκέντρωσης των φουσκωτών έξω από το λιμάνι.

Από τις 5 το απόγευμα όλα τα φουσκωτά βρίσκονταν έξω από το λιμάνι, συμμετέχοντας στη μεγαλειώδη είσοδο. Στις 6 το απόγευμα μόλις βγήκε από τη μπούκα του λιμανιού το πλοίο της γραμμής, ακούστηκε από τη βροντερή και γεμάτη συγκίνηση φωνή του Κωνσταντά στο κανάλι 69 στο VHF «ξεκινά η 5η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών στη Χίο» και ένα ρίγος συγκίνησης διαπερνά όλους μας. Το Super Puma που έχει διαθέσει η Πολεμική Αεροπορία για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης ίπταται πάνω από το λιμάνι και δημιουργεί ρίγη συγκίνησης τόσο στα πληρώματα των φουσκωτών όσο και στους χιλιάδες Χιώτες που από την προκυμαία την προβλήτα αλλά και από τα μπαλκόνια παρακολουθούν με δέος το μοναδικό αυτό θέαμα της εισόδου σχεδόν 300 φουσκωτών.  Ένα θέαμα που ούτε περιγράφεται ούτε καταγράφεται σε εικόνα και είναι συγκλονιστικό να το ζήσει κανείς. Σε ένα νησί που έως τώρα το επισκέπτονταν λιγοστά φουσκωτά πλημύρισε από φουσκωτά απ όλη την Ελλάδα. Στο πρώτο σκάφος επιβαίνει ο πρόεδρος της Χίου   Χρήστος Ξύδας, που  ως μαέστρος συντόνιζε με το μειλίχιο ύφος του άψογα όλη τη διοργάνωση,  μαζί με τον οργανωτικό γραμματέα Γιώργο Μισετζή,  την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της Χίου Ελπίδα Τσουρή και τον πρόεδρο της ΕΟΜΟΦΣ Γιαννη Τυράκη. Δίπλα τους το σκάφος της Πολιτικής Προστασίας  της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής που είχε έρθει από τη Λέσβο. Από την άλλη πλευρά το φουσκωτό του Προέδρου της Λέσχης Χανίων Βασίλη Μυλωνά και πληρώματα τον Δήμαρχο Χανίων Βιρβιδάκη Κυριάκο τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Άρη Παπαδογιάννη  και την Έπαρχο Κυθήρων Χριστίνα Φατσέα . Από την ανοιχτή πόρτα του Super Puma που είχα την τύχη να βρίσκομαι για να βιντεοσκοπώ, βλέπω τους Χιώτες οι οποίοι παρόλο που ήταν οι οικοδεσπότες  μπαίνουν πρώτοι με σκοπό να βοηθήσουν στο δέσιμο των σκαφών των επισκεπτών. Τα δύο πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται στην είσοδο του λιμανιού, δημιουργούν μια υδάτινη αψίδα για να περάσουν από κάτω τα φουσκωτά. Ένα δάκρυ κύλισε από τα μάτια μου πάνω στην κάμερα βλέποντας όλους τους ομίλους πειθαρχημένους να περιμένουν τις εντολές για την είσοδό τους στο λιμάνι. Η Σμαρώ από το μεγάφωνο καλωσόριζε κάθε όμιλο που έμπαινε , την Αλεξανδρούπολη, τα Χανιά, τη Λέρο, τον ΜΟΦΣ από τη Θεσσαλονίκη, τους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ από το Βόλο, τον ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ από το Ηράκλειο, τον Ευβοϊκό από τη Χαλκίδα, τη Λέσβο, την Σάμο με την πολυπληθή της παρουσία, την Ικαρία, την Σύρο, την Πάρο, τον νεοσύστατο όμιλο Θεσσαλονίκης αλλά και τους τέσσερις ομίλους της Αθήνας ΟΦΣΕ, ΙΑΣΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΟΣ και Sea Hacks. Στην προβλήτα περιμένουν οι επίσημοι για να υποδεχθούν του κυβερνήτες και τους επισκέπτες του νησιού. Ανάμεσά τους, ο  Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χαλκιώτης, ο Δήμαρχος Χίου και Ομηρούπολης, η Αντινομάρχης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Λιμενάρχης και πολλοί άλλοι που ενώ στην αρχή κάθονταν κάτω από την τέντα όταν είδαν το μοναδικό αυτό θέαμα σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν.

Γεμίζει το λιμάνι από εκατοντάδες πολύχρωμα φουσκωτά και μια λαοθάλασσα κατακλύζει την προβλήτα τόσο από επισκέπτες όσο και από Χιώτες. Ο κόσμος του φουσκωτού, από όλα τα πέρατα της Ελλάδας παρόντες στην καθιερωμένη πλέον ετήσια συνάντησή τους σε ένα νησί. Έβλεπες ανθρώπους να αγκαλιάζονται και να χαιρετιούνται γιατί μετά πλέον από 5 Πανελλήνιές και πολλές άλλες συναθροίσεις οι περισσότεροι έχουν γνωρισθεί με πολλούς από όλη την Ελλάδα και κάθε φορά οι γνωριμίες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.         Μέχρι τις 9 το βράδυ όλη η προκυμαία βούιζε από χιλιάδες που επισκέπτονταν την γραμματεία να κεραστούν, τα περίπτερα των χορηγών για να ενημερωθούν ή να δοκιμάσουν προϊόντα τους ή να περιεργασθούν τα σκάφη.

Σάββατο βράδυ εκδήλωση στην κεντρική πλατεία

Η μια επιτυχημένη εκδήλωση διαδεχόταν την άλλη και το βράδυ του Σαββάτου είχαν προγραμματίσει κεντρική εκδήλωση στην πλατεία της Χίου με τον γνωστό βιολιστή και συνθέτη Νίκο Οικονομίδη. Με συντονιστή τον Γιώργο Γλαβά ή Πρίγκιπα όπως τον αποκαλούν όλοι, είχαν από νωρίς στηθεί τα τραπέζια και οι καρέκλες. Όλοι οι προσκεκλημένοι βάσει δηλώσεως των υπευθύνων των ομίλων, είχε προγραμματισθεί να καθίσουν σε τραπέζια, γι αυτό και επάνω σε κάθε τραπέζι βρισκόταν η σημαία του ομίλου τους. Αμέτρητα φαγητά, τα περισσότερα μαγειρεμένα από τις γυναίκες του ομίλου και μια απόλυτα συντονισμένη  διαδικασία προετοιμασίας πιάτων από τις γυναίκες των ομίλων. Η Κλαίρη, η Πριγκίπισσα,  καλούσε με τη σειρά τα τραπέζια και οι γυναίκες ανασκουμπωμένες γέμιζαν πιάτα απ όλα τα καλούδια και με μεγάλη ταχύτητα σερβίριζαν τους παραβρισκόμενους που ξεπερνούσαν τους 2.000. Άλλες σερβίριζαν τα τραπέζια με ορεκτικά, τυριά και σαλάτες.  Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφωνήσεις και αναμνηστικές πλακέτες τόσο από τους τοπικούς άρχοντες όσο και από εκπροσώπους των ομίλων. Ακολούθησαν Χιώτικοι χοροί με παραδοσιακές στολές από μέλη του ομίλου και στη συνέχεια παρόλη την κούραση όλων, η ωραία μουσική της ορχήστρας ξεσήκωσαν όλους μας για χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κυριακή πρωί

Λίγοι ήταν αυτοί που παρόλο που φόρτωνε ο καιρός, αποφάσισαν να φύγουν Κυριακή πρωί. Οι περισσότεροι  επισκέπτες με πούλμαν είχαν οργανωθεί επισκέφθηκαν τόσο τα Μαστιχοχώρια όσο και τη Νέα Μονή και Ανάβατο. Εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία να πετάξω με αεροπλάνο της Αερολέσχης Χίου με πιλότο τον Μπάμπη επάνω από το νησί για να το φωτογραφήσω και να το βιντεοσκοπήσω. Στις 10 το πρωί ήταν η προγραμματισμένη συνάντηση ομοσπονδίας και διοικητικών συμβουλίων των ομίλων στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο. Όλοι οι εκπρόσωποι των ομίλων με λόγια συγκινητικά ευχαρίστησαν τους Χιώτες για την άψογη οργάνωση η οποία ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά. (σε ένθετο οι αποφάσεις)

Κυριακή μεσημέρι στις νεροτσουλήθρες

Δεν μας άφηναν σε ησυχία και Κυριακή μεσημέρι θέλησαν να μας χαλαρώσουν και να μας κάνουν να αισθανθούμε παιδιά στις νεροτσουλήθρες. Είχαν οργανώσει barbeque γύρω από τις νεροτσουλήθρες και όλοι πραγματικά ξεφαντώσαμε είτε τρώγοντας και πίνοντας είτε κυλώντας παρέες με γέλια από τις νεροτσουλήθρες μαζί με τα παιδιά μέχρι αργά το απόγευμα. Κάτι που μας έκανε να ξεχάσουμε την κούραση και να χαλαρώσουμε.

Αδερφοποίηση Χίου ΟΦΣΧ με ΙΑΣΩΝΑ και Χανιά ΛΦΣΧ

Δεν μας έφταναν τα ξενύχτια και το βράδυ της Κυριακής είχαν προγραμματίσει δείπνο για την αδελφοποίηση της Χίου με τον ΙΑΣΩΝΑ, της Χίου με τα Χανιά και του ΙΑΣΩΝΑ με τα Χανιά.  Στην εκπληκτική ταβέρνα του Γιώργου έξω από τη Χίο, συγκεντρωθήκαμε πέρα από τα μέλη που αδελφοποιήθηκαν και οι «κουμπάροι», από ΟΦΣΕ, Λέσβο, Βόλο και Αλεξανδρούπολη. Μια υπέροχη βραδιά που πέρα από το υπέροχο φαγητό του Γιώργου, μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε από κοντά φίλους μας.

Από Δευτέρα πρωί άρχιζε σιγά σιγά να αδειάζει το λιμάνι. Άλλοι για να επιστρέψουν στον τόπο τους αλλά και αρκετοί, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία  για mini διακοπές για να γνωρίσουν τη Χίο αλλά και τα γύρω νησιά. Η πιο έξυπνη κίνηση έγινε από μια ομάδα Χανιωτών που ξεπερνώντας τα κόμπλεξ συμφώνησε με την ΑΝΕΚ για μεταφορά σκαφών και επιβατών σε υπερβολικά χαμηλές τιμές μέχρι τη Χίο, δίνοντάς τους την ευκαιρία χωρίς το άγχος του καιρού, της απόστασης αλλά και των καυσίμων να μπορέσουν χαλαρά να γνωρίσουν τα νησιά της περιοχής.

Πολλά ήταν τα θετικά σχόλια που ακούστηκαν ιδιαίτερα από μέλη ομίλων που για πρώτη φορά συμμετείχαν σε Πανελλήνιες συναντήσεις και στάλθηκαν είτε με email στον ΟΦΣΧ, είτε τηλεφωνικά είτε αυτά που δημοσιεύθηκαν σε forum .  Έκαναν ίσως και ένα μεγάλο κακό οι Χιώτες, ανέβασαν τον πήχη τόσο ψηλά που ποιος άλλος όμιλος τολμά να συγκριθεί μαζί τους.

Είχα ήδη 8 μέρες στο νησί και αποφάσισα σιγά – σιγά να κατηφορίζω σε άλλα νησιά. Οι Χιώτες, παρόλη την κούραση, δεν μας άφηναν σε ησυχία. Κάθε μέρα και κάποιοι άλλοι φρόντιζαν να μας συναντήσουν στα απόμερα, ασφαλή και μοναδικά αλιευτικά καταφύγια γύρω από το νησί. Μας έφερναν προϊόντα από τα μποστάνια τους, φαγητά και γλυκά που είχαν ετοιμάσει και πάνω από όλα την αγάπη τους. Έτσι μας ανάγκασαν να «αλλάξουμε ρότα και να παραμείνουμε στη Χίο συνολικά 20 μέρες». Μας κράτησαν μαζί τους προσφέροντάς μας ψυχή, κάτι δύσκολο στην εποχή μας. Τους ευχαριστώ προσωπικά όλους για τις τόσες συγκινήσεις που μας πρόσφεραν και μας έκαναν να βάλουμε πολύ βαθιά στην καρδιά μας το νησί τους, τη Χίο. Το νησί που για ελάχιστους που ταξιδεύουν με φουσκωτά ήταν μέχρι τώρα στη ρότα τους. Το νησί που ωφελήθηκε πολύ τουριστικά μέσω της εκδήλωσης του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Χίου. Το νησί με τα αμέτρητα λιμανάκια περιμετρικά. Το νησί με τα εντυπωσιακά Μαστιχοχώρια ή τον Κάμπο με τα εκπληκτικά σπίτια μέσα σε μεγάλα περιβόλια.

 

 

Tips

 • 100 τσιμεντένια μπλόκια των 500 κιλών κατασκεύασαν, τα πόντισαν στο λιμάνι χρησιμοποιώντας γερανό, τα μετέφερε με μπαλόνι ανύψωσης 1000 κιλών δύτης σε προκαθορισμένο σημείο, χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες μέτρα σχοινί και 300 σημαδούρες και όλα αυτά για να δέσουν σε ρεμέντζο τα φουσκωτά και να μην υπάρχει το γνωστό πρόβλημα με τις άγκυρες που εκ των πραγμάτων μπλέκουν. Όλα αυτά μετά την Πανελλήνια ανασύρθηκαν με την ίδια κοπιαστική διαδικασία.
 • Αμέριστη ήταν η συμπαράσταση τόσο του Λιμενάρχη Γιώργου Σκανδάλη που αν και νέος στη θέση πίστεψε, εμπιστεύθηκε τους διοργανωτές και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε, αποκτώντας πολλούς ακόμα εθελοντές στο δύσκολο έργο τους.
 • Το Λιμενικό Ταμείο ήταν από την αρχή συμπαραστάτης τους και ιδιαίτερα ο πρόεδρός του Σταμάτης Κάρματζης που πέραν των άλλων, διέθεσε και ένα ξύλινο σπιτάκι στον όμιλο που στην εκδήλωση της πλατείας είχε χρησιμοποιηθεί ως κουζίνα και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί από τον όμιλο στη γλίστρα τους.
 • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διέθεσε 2 πυροσβεστικά οχήματα που έκαναν εντυπωσιακή την είσοδο, δημιουργώντας υδάτινες αψίδες.
 • Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας,  αποδέχθηκε αίτημα της Ταξιαρχίας Χίου και διέθεσε δυστυχώς μόνο για 20 λεπτά ένα Super Puma που εδρεύει στο νησί προκειμένου να βοηθήσει στα τηλεοπτικά πλάνα. Έκδηλη ήταν η συγκίνηση από το θέαμα όχι μόνο του κυβερνήτη και συγκυβερνήτη αλλά και του μηχανικού καθώς και των διασωστών που παρακολουθούσαν την είσοδο.
 • Η Αερολέσχη Χίου διέθεσε Κυριακή πρωί ένα μονοκινητήριο για φωτογράφηση του νησιού από ψηλά.
 • Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους πέρα από τους τοπικούς φορείς και ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Χανίων καθώς και η Έπαρχος Κυθήρων Χριστίνα Φατσέα.
 • Πέρα από το πρόγραμμα που είχε αποσταλεί και διανεμηθεί στους ομίλους, συνεχώς έφευγαν από την οργανωτική επιτροπή ενημερωτικά μηνύματα στους υπευθύνους των ομίλων για όλες τις εκδηλώσεις.
 • Πέρα από τους Ομίλους στην Πανελλήνια παραβρέθηκαν και φουσκωτά από ναυταθλητικούς συλλόγους ή μεμονωμένοι που βρίσκονταν υπό την σκέπη ομίλων (Πάρος , Σύρος , Ικαρία και Αθήνα)
 • Η Σμαρώ Καπαρού – Ριζάκη  που είχε αναλάβει ρόλο παρουσιαστή της εκδήλωσης, προτεινόμενη από τον ΟΦΣΧ, παρούσα σε κάθε Πανελλήνια, έδωσε όλη της την ψυχή και  ξεσήκωσε με τον παλμό της όχι μόνο τα πληρώματα αλλά και τους παραβρισκόμενους στην προβλήτα, χωρίς βέβαια να αποφύγει κάποια δάκρια στα μάτια της.
 • Ο υπεύθυνος εισόδου Δημήτρης Κωνσταντάς ήταν ανεβασμένος σε ένα γερανοφόρο όχημα που είχε διαθέσει η ΔΕΗ στην είσοδο του λιμανιού για να έχει καλύτερη εποπτεία  στον συντονισμό.
 • Περίπτερο είχε τόσο η YAMAHA όσο και η SUZUKI και ήταν αισθητή η απουσία της MERCURY μιας και ο τοπικός αντιπρόσωπος βρίσκεται στα δικαστήρια με τον ΟΦΣΧ καταγγέλλοντας τον για κατασκευή γλίστρας σε χώρο που τους διέθεσε η Νομαρχία και ο Δήμος.
 • Πέρα από τα φουσκωτά, πολλοί ήταν και οι κυβερνήτες αλλά και επισκέπτες που ήρθαν στο νησί για την Πανελλήνια με αεροπλάνα ή πλοία μιας και ο όμιλος είχε φροντίσει για καλύτερες τιμές.
 • Εντυπωσιακές ήταν οι σημαίες του νεοσύστατου ομίλου ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ από το Βόλο.
 • «Ω θεέ μου»,  αναφώνησε μετά το τέλος ο πρόεδρος του ΟΦΣΧ Χρήστος Ξύδας με το χαρακτηριστικό του ύφος.
 • «Δεν κάναμε όλα αυτά για να αποδείξουμε ότι είμαστε φιλόξενοι», είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ο Μισετζής.
 • Ο Γιώργος Τούντας ανέφερε στο Ομήρειο ότι «με άριστα το 10 η Χίος πήρε 12 και ξεπέρασε τον εαυτό της»
 • Ακόμα και ανοξείδωτους κρίκους κάρφωσαν στην προβλήτα για να δέσουν τα φουσκωτά.
 • Και Τζούλια Αλεξανδράτου είχε το νησί Παρασκευή βράδυ σε club πίσω από τα φουσκωτά.
 • Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ΑΛΗΘΕΙΑ και ιδιαίτερα η Άννα βοήθησαν πολύ, καλύπτοντας όλες τις εκδηλώσεις και διαθέτοντας και κάμερα στην οργάνωση.
 • Οι γυναίκες προμηθεύτηκαν πολλά δώρα από το περίπτερο του HONDOS Center που διέθετε ως χορηγός το μέλος τους Μιχάλης Κουμπιάς.
 • Διστακτικοί ήταν οι επαγγελματίες στις αρχικές προσεγγίσεις χορηγιών, αλλά όσο πλησίαζαν οι ημέρες και έβλεπαν την κινητικότητα και το τι έμελε να ακολουθήσει, πρόσφεραν χορηγίες ακόμα και αν δεν είχαν τυπωθεί στις αφίσες.
 • Οι φορείς του νησιού έγκαιρα αντιλήφθησαν το  αποτέλεσμα της προστιθέμενης αξίας από την Πανελλήνια και στάθηκαν δίπλα στους διοργανωτές.
 • Πολύ έξυπνη η απόφαση κάποιων από τα Χανιά να συμφωνήσουν με την ΑΝΕΚ την μεταφορά τους στη Χίο με πολύ καλές τιμές, προκειμένου να αφιερώσουν όλες τις μέρες τους στη Χίο αλλά και στα γύρω νησιά, χωρίς το άγχος του καιρού και το κόστος καυσίμων.
 • Κάποιοι επώνυμοι από ΜΜΕ του χώρου εμφανίσθηκαν για πρώτοι φορά σε Πανελλήνια και όπως δημόσια ομολόγησαν έμειναν έκθαμβοι. Χαρακτηριστική είναι και η κουβέντα του φίλου μου Θοδωρή Μαυρομάτη «σε ευχαριστώ Σπύρο που επέμενες να έρθω και με ξεσήκωνες και με τις φωτογραφίες που ανέβαζες στοo facebook γιατί αυτό που έζησα είναι ανεπανάληπτο και θέλω να ξανάρθω στη Χίο για διακοπές»
 • Μόλις τέλειωσε η εκδήλωση του Σαββάτου στην πλατεία, γυναίκες, άντρες και κυβερνητάκια μέσα σε μισή ώρα, παρόλη την κούραση είχαν μαζέψει τα αποφάγια, δίπλωσαν τραπέζια και τα μετέφεραν σε προκαθορισμένο σημείο για να φύγουν. Δεν έφτανε μόνο αυτό στο τέλος σκούπισαν και όλη την πλατεία. Αλήθεια πόσο πίστεψαν σε αυτό που έκαναν για να έχουν τα κουράγια μετά από μια τόσο εξαντλητική μέρα.
 • Παρόντες στις εκδηλώσει και τα πολύ μικρά κυβερνητάκια σαν τον Αλέξανδρο Μισετζή ή τα διδυμάκια του Στεφανή Πολυχρονιου που από μικρά τα μπολιάζουν με το χώρο της θάλασσας.
 • Στην είσοδο του λιμανιού γινόταν με απόλυτη ασφάλεια ο ανεφοδιασμός των σκαφών με καύσιμα από την REVOIL που ήταν και χορηγός της εκδήλωσης.
 • Ανεκμετάλλευτη και λειτουργεί πλέον ως νεκροταφείο κατασχεμένων πλοίων η μαρίνα η οποία βρίσκεται ½ μίλι βόρεια του λιμανιού της Χίου. Μήπως ήρθε η ώρα κάποιος αρμόδιος να ασχοληθεί ?

 

Συνάντηση Ομίλων και Ομοσπονδίας στο ΟΜΗΡΕΙΟ

Αλήθεια τι έγινε με τις εκλογές της ομοσπονδίας που είχαν προγραμματισθεί για την Χίο ?

Στο Ομήρειο Κυριακή πρωί έγινε μια εκτεταμένη ενημέρωση όλων των ομίλων για τα θέματα της ομοσπονδίας. Διευκρινίστηκαν θέματα που δημιουργούσαν συγχύσεις και παρεξηγήσεις ιδιαίτερα μεταξύ των υπό ένταξη ομίλων.

Ενημερώθηκαν από τον δικηγόρο της ΕΟΜΟΦΣ και μέλος του ΙΑΣΩΝΑ Περικλή Μανιατόπουλο ότι:

 • Η έγκριση του καταστατικού της ΕΟΜΟΦΣ από το Πρωτοδικείο ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουνίου του 2010. Βάσει καταστατικού ένα μήνα πριν θα έπρεπε να ενημερωθούν εγγράφως οι όμιλοι για τις επικείμενες εκλογές και 15 ημέρες πριν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες. Από την ώρα που ο ΡΟΤΑ έκανε ένσταση ότι δεν ενημερώθηκε επίσημα, δεν μπορούν να γίνουν οι εκλογές στη Χίο.
 • Στις πρώτες εκλογές μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν μόνο τα ιδρυτικά μέλη, που είχαν υπογράψει στη Σύρο την ίδρυση της ΕΟΜΟΦΣ και έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο. Οι όμιλοι αυτοί είναι ο ΟΦΣΕ, ΙΑΣΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΟΣ, Χανιά, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ, Ρόδος , Κως, Λέρος, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Αλεξανδρούπολη, Μακρύγιαλος, Κέρκυρα (οι δυο τελευταίοι έχουν αδρανήσει)
 • Όταν εκλεγεί το πρώτο Δ.Σ. της ΕΟΜΟΦΣ, θα εγκρίνει τις αιτήσεις ένταξης των Ομίλων που έχουν ήδη κάνει εκ των υστέρων αίτηση εγγραφής και πληρούν τις προϋποθέσεις όπως οι Sea Hacks, οι ΑΡΓΟΝΑΤΕΥΣ, ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ και ο ΜΟΦΣ.
 • Αποφασίσθηκε οι εκλογές να γίνουν στην Στεριανή Πανελλήνια στα γραφεία του ΙΑΣΩΝΑ που πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Ναυτικού Σαλονιού.
 • Η προσωρινή διοικούσα θα αποφασίσει για την έδρα της ΕΟΜΟΦΣ μιας και αυτό απαιτείται να γίνει άμεσα

 

Από όλους τους ομίλους επισημάνθηκε ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να είναι βασικό κριτήριο επιλογής για τις Πανελλήνιες. Πρόταση για την επόμενη Πανελλήνια, κατατέθηκε προφορικά μέσω του Δραγάτη για την Κώ, μιας και ο πρόεδρός της Αντώνης Ντρίτσης δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην Χίο παρόλο που ταξίδεψε για τον σκοπό αυτό μέχρι την Αθήνα. Την επιθυμία εξέφρασε και το Καρλόβασο Σάμου για διοργάνωση της 6ης Πανελλήνιας το 2011. Αποφασίστηκε μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη να κατατεθούν εγγράφως οι προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους ομίλους και η απόφαση θα ληφθεί στην στεριανή συνάντηση.

 

 

Σπύρος Πριόβολος

Πανταχού παρόν σε κάθε μαζική εκδήλωση ομίλων και καταγράφει από θάλασσα, στεριά και από αέρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *