4η Πανελλήνια – Φωτογραφίες και άρθρο Σπύρου Πριόβολου

Πανελλήνια 4η άλμπουμ φωτογραφιών

[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_logo-4.jpg]800SIMA
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-00_800x536.jpg]680
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-0_800x536.jpg]510
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-10_800x536.jpg]440
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-11_800x536.jpg]400
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-12_800x536.jpg]410
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-13_800x536.jpg]360
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-14_800x536.jpg]370
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-15_800x536.jpg]370
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-16_800x536.jpg]380
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-17_800x536.jpg]380
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-18_800x536.jpg]350
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-19_800x536.jpg]340
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-1_800x536.jpg]320
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-21_800x536.jpg]320
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-22_800x536.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-23_800x536.jpg]310
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-24_800x536.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-25_800x536.jpg]280
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-26_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-27_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-28_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-29_800x536.jpg]260
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-2_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-30_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-31_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-32_800x536.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-33_800x536.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-34_800x536.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-35_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-36_800x536.jpg]220
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-37_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-38_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-39_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-3_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-40_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-41_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-42_800x536.jpg]230
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-43_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-44_800x536.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-45_800x536.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-46_800x536.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-47_800x536.jpg]240
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-48_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-49_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-4_800x536.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-50_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-51_800x536.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-52_800x536.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-53_402x600.jpg]200
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-54_800x536.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-55_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-56_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-57_800x536.jpg]180
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-58_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-5_800x536.jpg]210
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-60_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-61_800x536.jpg]190
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-62_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-63_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-64_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-65_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-66_800x536.jpg]170
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-67_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-68_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-69_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-6_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-70_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-71_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-72_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-73_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-74_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-75_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-76_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-77_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-78_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-79_800x536.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-7_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-80_800x536.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-81_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-82_800x536.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-83_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-84_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-85_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-86_800x536.jpg]160
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-87_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-88_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-89_800x536.jpg]150
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-8_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-90_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-91_800x536.jpg]110
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-92_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-93_800x536.jpg]80
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-94_800x536.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-95_800x536.jpg]130
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-96_800x536.jpg]100
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-97_800x536.jpg]140
[img src=http://eomofs.gr/wp-content/flagallery/4/thumbs/thumbs_4-2009-9_800x536.jpg]130

Από άρθρο του Σπύρου Πριόβολου

Φωτογραφίες στο τέλος του άρθρου

4η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών στη Νάξο με διοργανωτή τη Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών Χανίων

«Γέμισε με 306 φουσκωτά απ όλη την Ελλάδα το λιμάνι της Νάξου»

Στο όμορφο αυτό Κυκλαδονήσι τη Νάξο αποφάσισαν οι όμιλοι να πραγματοποιηθεί η 4η Πανελλήνια Συνάντηση Φουσκωτών το 2009 και την οργάνωση ανέλαβε η Λέσχη Χανίων με συνδιοργανωτές τον Πακρήτιο. Η δυναμική των Πανελληνίων Συναντήσεων Ομίλων Φουσκωτών υπό την αιγίδα πλέον της υπό ίδρυση ομοσπονδίας Ε.ΟΜ.ΟΦΣ. συνεχώς αυξάνεται. Λίγα σκάφη ξεκίνησαν το 2006 από την Μύλο, έγιναν πιο πολλά την επόμενη χρονιά στην Πάρο, υπήρξε μια ραγδαία αύξηση των συμμετοχών το 2008 στην Σύρο με πάνω από 270 φουσκωτά, όπου και υπεγράφει από τους ομίλους η σύσταση της ομοσπονδίας. Και φτάσαμε στο 2009, όπου τα φουσκωτά σκάφη που συμμετείχαν μετρήθηκαν σε 306 !!!. μια δυναμική που αν συνεχισθεί με ίδιους ρυθμούς δεν θα βρίσκεται λιμάνι για να μας χωρέσει. Και είναι φυσικό να αυξάνονται με τέτοιους ρυθμούς οι συμμετοχές γιατί κάθε ένας που συμμετέχει γίνεται κοινωνός και διαφημιστής στον κύκλο των γνωριμιών του με χαρακτηριστικό παράδειγμα των Ναυτικό Όμιλο Καρλόβασου Σάμου που πέρυσι είχαν έρθει τρια φουσκωτά και φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 25.

Παρόλο που δεν υπήρχε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος λόγω Ευρωεκλογών, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, φουσκωτά απ όλη την Ελλάδα άρχισαν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Νάξου.  Τα 5αρο 6άρια που επικρατούσαν μέχρι την Παρασκευή δεν πτόησαν  τους κυβερνήτες να ξεκινήσουν το μακρινό ταξίδι τους από όλη σχεδόν την Ελλάδα. Για πρώτη φορά συμμετείχε ο ΜΟΦΣ από τη Θεσσαλονίκη με αρκετά σκάφη παρόλη την απόσταση που ξεπερνά τα 250 μίλια, σκάφη από τη μακρινή Λέσβο, τη Ρόδο που ξεπερνά τα 150 μίλια, την Κω και τη Λέρο που είχαν πολύ μαζική και δυναμική παρουσία, την Αλεξανδρούπολη με τον φίλο μας τον Σπύρο τον Χαλάστρα, τη Χίο που και αυτοί είχαν πολλές συμμετοχές , τον νεοσύστατο όμιλο του Βόλου «Αργοναύτες», τους ομίλους της Αθήνας (ΟΦΣΕ-ΙΑΣΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΟΣ), στους οποίους προστέθηκε και ο νεοσύστατος όμιλος Γεράκια της Θάλασσας. Άφησα τελευταίους τους δυναμικούς διοργανωτές Κρητικούς που για μια ακόμα φορά ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα από τον καιρό που είχε μέχρι και την Παρασκευή.

Την ευθύνη της οργάνωσης της Πανελλήνιας Συνάντησης την είχε αναλάβει στην Πανελλήνια στεριανή συνάντηση ομίλων που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβρη του 2008 στα γραφεία του ΙΑΣΩΝΑ η Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών Χανίων, η οποία στη συνέχεια όρισε ως συνδιοργανωτές τον Παγκρήτιο από το Ηράκλειο, προκειμένου στην εκδήλωση να τονισθούν τα  Κρητικά στοιχεία.  Για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά την υπογραφή στη Σύρο του μνημονίου ένταξης των Ομίλων στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας του ΥΕΝ/ΑΝΠ, η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του ΥΕΝ/ΑΝΠ με προσωπική δυναμική συμμετοχή του Υφγού Π. Καμμένου που πρωταγωνιστούσε με το φουσκωτό του.

Οι διοργανωτές άρχισαν να καταφθάνουν από την Τρίτη το πρωί με τον Γαρμπή να φέρνει το κύμα μέσα στο λιμάνι και να μην ξεμυτίζει κανένα σκάφος για να αδειάσει το λιμάνι. Η αγωνία του Αντρέα που είχε ορισθεί ως συντονιστής από την Λέσχη Χανίων αλλά και της γυναίκας του της Τζίνας που είχε αναλάβει τις επαφές με τα ΜΜΕ και τις δημόσιες σχέσεις είχε φθάσει στο κατακόρυφο. Η μια επαφή με τον Λιμενάρχη , τους δημοτικούς άρχοντες, τον Έπαρχο, αλλά και τους συλλόγους αλιέων, διαδεχόταν την άλλη.  Συνεντεύξεις στα τοπικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια καθώς και στις εφημερίδες, αρχικά για να προπαγανδίσουν την εκδήλωση αλλά και να πείσουν τους κατοίκους να ελευθερώσουν το λιμάνι από τα σκάφη τους. Η αρχική δέσμευση των αρχών για ελευθέρωση του λιμανιού περιορίσθηκε μόνο στα τουριστικά των επισκεπτών, στων αλιέων και σε κάποιων ιδιωτών που σεβάστηκαν την εκδήλωση και απομάκρυναν τα σκάφη τους. Πρωί Παρασκευής μεγάλη σύσκεψη όλων των φορέων στο Λιμεναρχείο για τις λεπτομέρειες του προγράμματος καθώς και για την μεγάλη άσκηση Πολιτικής Προστασίας που οργάνωνε το ΥΕΝ σε συνεργασία με εθελοντές.

Παρασκευή μεσημέρι και οι χρωματιστές σημαίες με τη θέση που θα έδενε κάθε όμιλος ανάλογα με τις συμμετοχές του, είχαν ήδη τοποθετηθεί στην προβλήτα. Από το πρωί είχαν ήδη στηθεί οι τέντες της οργάνωσης και τα stand των χορηγών. Οι πολύ όμορφα σχεδιασμένες μπλούζες της 4ης Πανελλήνιας, διπλώνονταν στην τέντα για να μοιρασθούν, συνοδεία Κρητικής μουσικής και ρακής.

Από το μεσημέρι άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα σκάφη. Από το κανάλι 69, δίνονταν οδηγίες από τους οργανωτές για το σημείο που θα δέσουν στο λιμάνι. Η προβλήτα άρχισε να γεμίζει σιγά σιγά με πολύχρωμα μπλουζάκια και καπελάκια που φορούσε κάθε όμιλος. Όσοι ήδη είχαν φθάσει υποδεχόντουσαν αυτούς που κατέφθαναν, τους βοηθούσαν να δέσουν, τους καλωσόριζαν είτε τους γνώριζαν είτε όχι. Άλλωστε δεν πάει κανείς σε μια Πανελλήνια συνάντηση για να μείνει μόνο με τους φίλους του, αλλά να γνωριστεί με μέλη απ όλη την Ελλάδα. Ο ήλιος είχε κατέβει αρκετά πίσω από την Πορτάρα, η μεγάλη μαρμάρινη πύλη που δεσπόζει στην δυτική πλευρά του λιμανιού. Την Πορτάρα που σύμφωνα με την παράδοση όταν ο Θησέας εγκατέλειψε την Αριάδνη, έπεσε και πνίγηκε από την Πορτάρα. Πολλοί ήταν αυτοί που είχαν επιβιβαστεί στα λεωφορεία που θα μας μετέφεραν στο πιο γραφικό ορεινό οικισμό της Νάξου την Απείρανθο. Το χωριό που ανέδειξε με έργα που σέβονταν την παράδοση και το περιβάλλον αλλά και με την ανάλογη προβολή ως Κοινοτάρχης ο Μανώλης Γλέζος. Φτάσαμε στο χωριό όταν έσβηνε και το τελευταίο φως της μέρας. Το περπάτημα μές στα στενά σοκάκια ήταν ένα ταξίδι στο χρόνο. H τοπική κοινωνία που μας περίμενε φρόντισε να μας υποδεχθεί με Ναξιώτικα φημισμένα τυριά, παξιμάδια αλλά και τσίπουρα. Οι λιγοστές ταβέρνες γέμισαν από επισκέπτες και από μεγάλες παρέες, από όλους σχεδόν τους ομίλους.

Παρόλη την κούραση των περισσότερων που ταξίδευαν όλη μέρα για να φθάσουν και μάλιστα κάποιοι μετά τη δουλειά τους, αρκετοί συγκεντρώθηκαν για το προσφιλές  μου «Ντόκος Club». Στην προβλήτα στην είσοδο του λιμανιού ο φίλος μας ο Θόδωρος Μαυρομάτης με την κιθάρα του, συνοδευόμενος από τον Αντώνη Καπαρό με το τουμπελέκι του και τη μεγάλη παρέα από πολλούς ομίλους να συμμετέχει ενεργά, ξεκίνησαν το τραγούδι συνοδεία ποτών. Λίγο αργότερα προστέθηκε στην παρέα και το μουσικό τμήμα του ΜΟΦΣ που απαρτιζόταν από τον Κλήμη Γεωργιάδη με μπουζούκι, τον Σίμο Μαυρομιχάλη με κιθάρα και  τον  Νίκο Μπαντή  με την πολύ καλή φωνή του. Μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά που δεν θέλαμε με τίποτα να τελειώσει. Οι φίλοι μου με εξέπληξαν με μια πολύ έξυπνη και  σατιρική μπαλάντα για τον καινούργιο μου «Ναυσιπόρο», που μάλιστα την τραγούδησαν σε ρυθμούς νησιώτικου, μπαλάντας αλλά και ρόκ.

Σάββατο πρωί και μετά την πρόβα της άσκησης, με έναν υπέροχο καιρό, τα φουσκωτά άδειασαν το λιμάνι για να επισκεφθούμε τα Κουφονήσια, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα. Δόθηκε σε πολλούς η ευκαιρία να κολυμπήσουν στα μοναδικά τυρκουάζ νερά και να κυλιστούν στις χρυσαφένιες αμμουδιές που η φύση έχει χαρίσει απλόχερα τόσο στο Κάτω όσο και στο Πάνω Κουφονήσι. Μεσημέρι με μπροστάρη το φουσκωτό του Π. Καμμένου μπήκαμε στο νέο λιμάνι όπου μας περίμεναν οι τοπικοί φορείς. Πίσω από την μεγάλη αμμουδένια παραλία που βρίσκεται στο λιμάνι, μας περίμεναν πλούσιοι ψαρομεζέδες και ποτά, προσφορά του ΥΕΝ/ΑΝΠ και μετά επάνω στην άμμο στήθηκε ένα τρικούβερτο γλέντι και χορός κάτω από τους ήχους τοπικής ορχήστρας.

Με πολύ καλή πλέον διάθεση το απόγευμα πήραμε τον δρόμο της επιστροφής, προκειμένου να κάνουμε πανηγυρικη είσοδο στο λιμάνι της Νάξου. Προσυγκέντρωση στις 6:15 στον Αη Γιώργη, τον κόλπο που βρίσκεται νότια του λιμανιού. Τελευταίες συνεννοήσεις της οργάνωσης προκειμένου να φύγουν από το λιμάνι κάποια φουσκωτά φίλων που φοβόντουσαν μη χάσουν τη θέση τους και όταν έφυγε το πλοίο της γραμμής ξεκίνησε το πιο θεαματικό  μέρος της εκδήλωσης που είναι η μαζική είσοδος. Είχε δημιουργηθεί μια ομπρέλα που στο κέντρο ήταν τα φουσκωτά του Υφυπουργού και της οργάνωσης με τον πρόεδρο Αντώνη Μπριτσάκη, πίσω τους δυο σκάφη των Χανίων με βεγγαλικά , πίσω τα σκάφη των προέδρων των ομίλων με τις μεγάλες τους σημαίες και πίσω όλα τα σκάφη. Όλοι κινιόντουσαν με πολύ μικρή ταχύτητα και γέμισε η είσοδος τους λιμανιού από φουσκωτά. Άσπρες, κόκκινες, κίτρινες, μπλέ, πορτοκαλί και ότι άλλο χρώμα σημαιών μπορεί να φανταστεί κανείς κυμάτιζε με πιο εντυπωσιακές τις κόκκινες μακρόστενες σημαίες του ΡΟΤΑ  Ένα πολύβουο και πολύχρωμο θαλασσινό μελίσσι και χιλιάδες «θαλασσινοί ίπποι», όργωναν τη θάλασσα, προσφέροντας ένα θέαμα μοναδικό που πραγματικά μόνο αν κανείς το βιώσει μπορεί να το καταλάβει τόσο σε αυτούς που βρίσκονταν στα φουσκωτά, όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους που βρίσκονταν στην παραλία και στις βεράντες των σπιτιών. Έβλεπα τις γυναίκες και τα παιδιά των κυβερνητών να ετοιμάζουν σχοινιά και μπαλόνια για να δέσουν και να χαιρετάνε όλους όσους βρίσκονταν στην προβλήτα και σιγοψιθύρισα ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκης «Θάλασσα πλατιά, σ΄αγαπώ γιατί μου μοιάζεις. Θάλασσα βαθιά μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες κι έχεις καρδιά, τη δική μου τη μικρούλα την καρδιά ..». Στην προβλήτα περιμένουν πέρα από τον κόσμο και όλες οι αρχές του νησιού για να υποδεχθούν τον Υφυπουργό και τα προεδρεία των ομίλων. Όλα τα φουσκωτά έδεσαν στα δυο λιμάνια που σχηματίζονται και προς τιμή τους οι οργανωτές, παραχώρησαν τις θέσεις τους στους επισκέπτες των άλλων ομίλων, όχι μόνο γιατί το λιμάνι δεν είχε αδειάσει αλλά και γιατί αυξήθηκαν την τελευταία στιγμή οι συμμετοχές. Στο λιμάνι υποδέχτηκαν τους οργανωτές και τον κ. Καμμένο οι τοπικές αρχές και οι συμμετέχοντες αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες και κάτοικοι του νησιού, πλημύρισαν την προβλήτα. Όλων των ειδών τα σκάφη, πολλές πατέντες, πολλές μηχανές, πολλά χρώματα, πολύ όμορφη διάθεση με όλους να χαιρετιούνται μεταξύ τους. Αισθητή η απουσία για πρώτη φορά του Κερκυραίου Σπύρου Κρητικού και της παρέας του. Η θάλασσα που μας ενώνει, έφερε όλους εμάς με πλεύσεις από βορά προς νότο, από ανατολή προς δύση, από νότο προς βορά, με ατέλειωτα ναυτικά μίλια,   στο όμορφο και φιλόξενο αυτό νησί των Κυκλάδων τη Νάξο, για δυο τρείς μέρες και μετά πάλι επιστροφή με ανάστροφη πορεία.

Στο περίπτερο της οργάνωσης οι τσάντες που θα μοίραζαν σε κάθε σκάφος ήταν έτοιμες. Κάθε τσάντα  περιείχε μικρό δοχείο με βιολογικό κρητικό λάδι, βαλσάμικο, σαπούνι πράσινο από λάδι, τη μπλούζα της Πανελλήνιας, τη σημαία της Ομοσπονδίας και DVD και βιβλία της Νομαρχίας Χανίων. Δίπλα στην τέντα της οργάνωσης οι τέντες των μεγάλων χορηγών τους που ήταν ο Κ. Καραντώνης κατασκευαστής των SEA QUEST που είχε προσφέρει και ένα μικρό φουσκωτό, καθώς και η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ και  η τράπεζα Πειραιώς. Οι Χιώτες φέτος ακολουθώντας την παράδοσή τους, περνούσαν από όλα τα φουσκωτά στην προβλήτα και πρόσφεραν μια σακούλα με Χιώτικα παραδοσιακά προϊόντα Mastic Spa, με αντηλιακές κρέμες, λουκούμι, και βαζάκι με γλυκό κουταλιού, όλα με γεύση μαστίχας. Ο ήλιος έπεφτε πίσω από το εκκλησάκι που βρισκόταν σε νησάκι στο μέσον του λιμανιού, προσφέροντάς μας μοναδικές εικόνες.

Νύχτωσε και τα τραπέζια στην πλατεία στο λιμάνι στήθηκαν. Οι Χανιώτες είχαν ετοιμάσει ένα μεγάλο καζάνι για να φτιάξουν το χαρακτηριστικό «γαμοπίλαφο». Ο Βασίλης ο κεραστής με την ξύλινη κουτάλα συνεχώς το ανακάτευε μην του κολλήσει αν και στο τέλος κάπου του ξέφυγε αλλά έγινε τελικά πιο γευστικό. Η εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων ΦΡΑΟΥΛΙΝΟ, είχε φροντίσει να βράσει δεκάδες κιλά από ζυγούρι που το πρόσφεραν μέσα σε μεγάλους δίσκους σε όλους τους επισκέπτες, μαζί με ρακί και κρητικό κρασί. Πιο δίπλα οι Ηρακλειώτες του Παγκρήτιου είχαν στήσει δικούς τους πάγκους με γραβιέρες, παξιμάδια και ρακές. Οι Χιώτες έβαλαν και αυτοί το χέρι τους στις μονοπωλημένες μέχρι τώρα κρητικές γεύσεις. Στα τραπέζια που είχαν στήσει , πρόσφεραν παραδοσιακούς Χιώτικος μεζέδες, γλυκά καθώς και ούζο και λικέρ με μαστίχα, γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές στολές της  Χίου. Όλη η πλατεία γεμάτη κόσμο και η τελετή υποδοχής ξεκίνησε. Χαιρετισμούς απηύθυναν στους παραβρισκόμενους ο Π΄ροεδρος της Λέσχης Χανίων Αντ. Μπριτσάκης, ο Υφπυργός κ. Π. Καμμένος, ο Δήμαρχος της Νάξου, ο πρώην υπουργός Σηφης Βαλυράκης, ο πανταχού παρόν φίλος της Λέσχης Χανίων Αντιδήμαρχος Χανίων Άρης Παπαδογιάννης. Η χαιρετισμοί ολοκληρώθηκαν με απονομές εκ μέρους της Λέσχης Χανίων αλλά και του ΥΕΝ/ΑΝΠ, αναμνηστικών πλακετών.

Τέλειωσαν τα τυπικά και ήρθε η ώρα της μουσικής. Ναξιώτικος τοπικός σύλλογος χόρεψε νησιώτικους χορούς και στη συνέχεια το χορευτικό τμήμα της Χίου που είχε έρθει για την εκδήλωση, φορώντας παραδοσιακές στολές, μας πρόσφερε ένα άρωμα Χίου εξάπτοντας τη φαντασία μας για την επόμενη Πανελλήνια που διεκδικούν να γίνει στη Χίο.

Οργανωτές οι Κρητικοί και χωρίς Κρητικά τραγούδια δεν γίνεται. Ο Παγκρήτιος είχε φέρει μαζί του τον Γεωργακάκη με την ορχήστρα του που μας ξεσήκωσε όλους. Ο ακούραστος και πολύ καλός λυράρης και τραγουδιστής, δεν σταματούσε να παίζει δυνατά και ξεσήκωνε όλους για χορό κάτω από ένα ουρανό γεμάτο βεγγαλικά που έριξαν οι Χανιώτες και δυστυχώς από μακριά λόγω λιμενικής απαγόρευσης το ρουκετοπόλεμο που είχαν στήσει οι Χιώτες.

Κυριακή πρωί και για όσους παραβρίσκονταν στο λιμάνι θα υπήρχε ένα εντυπωσιακό θέαμα που θα προσέφερε μια άσκηση διάσωσης ναυαγών με συμμετοχή εθελοντών που είχε προγραμματίσει το ΥΕΝ. Το πολύ καλά σχεδιασμένο σενάριο που συντονιζόταν από τον Διευθυντή του Θαλάμου Επιχειρήσεων κ. Πάγκαλο, προέβλεπε σύγκρουση τράτας που μετέφερε επιβάτες με καταδυτικό σκάφος και τραυματισμούς ανθρώπων στην επιφάνεια αλλά και στον βυθό. Η εικονική σύγκρουση και πυρκαγιά ήταν εντυπωσιακή με τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα. Δυο μέρες πριν είχαμε από κοινού ηχογραφήσει όλες τις συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων, ελικοπτέρων, αεροπλάνων, εθελοντών, λιμενικού, θαλάμου επιχειρήσεων κλπ. που ακούγονταν καθ όλη τη διάρκεια της άσκησης από τα μεγάφωνα στο λιμάνι της Νάξου. Αεροπλάνο της Αερολέσχης Σύρου που περνούσε είδε το συμβάν και ενημέρωσε το ΕΚΣΕΔ, στη συνέχεια πολιτικό ελικόπτερο που πετούσε στην περιοχή, ανέλαβε τον συντονισμό της διάσωσης, πετώντας επάνω από την άσκηση, δίνοντάς μου την ευκαιρία μέσα από την ανοιχτή πόρτα να καταγράψω εκπληκτικές φωτογραφικές και τηλεοπτικές εικόνες με τους ναυαγούς στη θάλασσα, τους εθελοντές με τα φουσκωτά να καταφθάνουν στην περιοχή , ειδοποιημένοι στα κινητά τους με μήνυμα φωνητικό και γραπτό για το συμβάν από το σύστημα VEA (Voluntiers Emergency Alert) και να ανασύρουν τους ναυαγούς, το φουσκωτό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από την Πάρο να ανασύρει με φορείο τον τραυματία, την ειδική ομάδα βατραχανθρώπων ΜΥΑ του λιμενικού σώματος να ανασύρει από τον βυθό δύτη με τη νόσο των δυτών, το ασθενοφόρο να μεταφέρει στο ελικόπτερο διάσωσης τύπου AGUSTA  που είχε έρθει από τον πλησιέστερο σταθμό τη Σαντορίνη, να μεταφέρει τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο και τέλος όχημα της πυροσβεστικής να κατασβήνει την πυρκαγιά στην τράτα . Μια άσκηση που αποδείκνυε τον σημαντικό συντονισμένο ρόλο που μπορεί να παίξουν οι εθελοντές σε συνεργασία με διασώστες σε ένα ναυτικό ατύχημα. Πολύ χρήσιμη ήταν γι αυτούς που παρακολούθησαν την άσκηση και οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ακούστηκαν και έδιναν τη δυνατότητα στους εθελοντές να μάθουν τον σωστό τρόπο επικοινωνίας με διασώστες. Η άσκηση έληξε με αναμνηστικά που απέδωσε ο κ. Καμμένος σε όσους ενεπλάκησαν στην άσκηση.

Λήξη όμως Πανελλήνιας χωρίς γλέντι δεν μπορούσε να γίνει. Παρόλο που πολλοί ήταν αυτοί που έπρεπε να φύγουν λόγω αποστάσεων, πάρα πολλοί μαζεύτηκαν για το beach party, στην παραλία του Άη Γιώργη, όπου είχαν στηθεί τέντες με τραπέζια και ψησταριές που συνεχώς τροφοδοτούσαν με κρέας τους παραβρισκόμενους συνοδεία, κρητικού κρασιού, ρακής και μουσικής.

Πέρασε η ώρα και άλλοι ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στις δουλειές τους και άλλοι ξέκλεψαν κάποιες ημέρες από την εργασία τους για να περιπλανηθούν και να γνωρίσουν καλύτερα όλα τα κοντινά νησάκια, μιας και ο καιρός σύμμαχός μας πλέον από το Σάββατο, θα έδινε μπουνάτσες για αρκετές ημέρες.

Οι Πανελλήνια αυτή συνάντηση χαρακτηρίστηκε από όλους πολύ επιτυχημένη, παρόλο που υπήρξαν κάποια μικρά προβλήματα με τις θέσεις στο λιμάνι. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν έδωσαν όλο τους τον εαυτό και δεν μπορούμε να τους κρίνουμε ως επαγγελματίες. Σημαντική ήταν η βοήθεια που προσέφερε ο Δήμος Νάξου, το Λιμεναρχείο Νάξου καθώς και οι σύλλογοι ερασιτεχνών και επαγγελματιών ψαράδων της Νάξου.

Οι Πανελλήνιες συναθροίσεις φουσκωτών σκαφών, έχουν φέρει πλέον πολύ κοντά όχι μόνο τα συμβούλια των ομίλων αλλά και τα περισσότερα μέλη που κάθε χρόνο γνωρίζονται και με πιο πολλούς. Μέσα από την προβολή αυτών των εκδηλώσεων, δημιουργείται μια δυναμική και κίνητρο για σύσταση και νέων ομίλων φουσκωτών Πανελλαδικά. Και ο σκοπός δεν είναι απλά να δείξουμε μια δύναμη, είναι να μπορούμε να συνομιλούμε με την πολιτεία για θέματα που απασχολούν όλους μας με διαφορετικούς όρους.

Χαιρετηθήκαμε και φύγαμε οργανωμένοι έτσι όπως ήρθαμε ακολουθώντας τη ρότα μας στην απεραντοσύνη της θάλασσας που συμβολίζει τον προορισμό κάθε ανθρώπου που ψάχνει τα απέραντα, δίνοντας ραντεβού ο καθένας μας και σε διαφορετικό νησί, προκειμένου να συναντήσει τους «φίλους του», γεμάτοι με πολλές όμορφες εικόνες τόσο από το όμορφο νησί της Νάξου, όσο και από τις συγκινήσεις που βιώσαμε τις τρείς μέρες που περάσαμε και με το γλυκό όνειρο της επόμενη συνάντησης σε κάποιο άλλο όμορφο νησί με πολύ καλή φιλοξενία και οργάνωση.

Συνεδρίαση Έ.ΟΜ.ΟΦΣ. παρουσία εκπροσώπων Ομίλων.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Νάξου, πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια «θαλασσινή» συνάντηση του προσωρινού προεδρείου της ομοσπονδίας Ε.ΟΜ.ΟΦΣ. παρουσία εκπροσώπων και εκλεκτόρων όλων των ομίλων που έχουν υπογράψει. Στη συνεδρίαση αναλύθηκαν οι λόγοι καθυστέρησης της αναγνώρισης της Ομοσπονδίας από τα δικαστήρια που οφείλετε στην γραφειοκρατική καθυστερημένη επικύρωση αλλαγής καταστατικών όλων των υπό ένταξη ομίλων. Το επόμενο θέμα ήταν η κατάθεση υποψηφιοτήτων για την επόμενη Πανελλήνια. Όπως είχε αποφασισθεί στην Πανελλήνια που πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του ΙΑΣΩΝΑ τον Νοέμβρη του 2008, όταν ανέλαβαν τα Χανιά την Πανελλήνια στη Νάξο, οι αιτήσεις των ομίλων θα πρέπει να κατατίθονταν γραπτώς στην Πανελλήνια της Νάξου στην ομοσπονδία και στους ομίλους, ούτως ώστε στην Πανελλήνια που θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΣΩΝΑ την περίοδο του Ναυτικού Σαλονιού, οι όμιλοι έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες και να αποφασίσουν και υπάρχει ηχογραφημένη η σχετική απόφαση. Η απόφαση μάλιστα προέβλεπε το 2010 η Πανελλήνια να γίνει εκτός Κυκλάδων, στην περιφέρεια. Η Χίος κατέθεσε έναν πλήρη, πολυσέλιδο και απόλυτα τεκμηριωμένο  φάκελο, που είχε συντάξει αφού προηγουμένως είχε έρθει σε συμφωνία με τη Νομαρχία, τον Δήμο και τους συλλόγους των τοπικών φορέων που παρείχαν πλήρη υποστήριξη. Στο κλείσιμο της παρουσίας τους τόνισαν ότι ο όμιλός τους είναι καθαρά όμιλος φουσκωτών, χωρίς καμιά εμπλοκή σε αγώνες και συναφείς διοργανώσεις και ως εκ τούτου η μόνη εκδήλωση που θα μπορούσαν να αναλάβουν ήταν η Πανελλήνια τους 2010, δίνοντας και στοιχεία αποστάσεων όλων των ομίλων που αποδείκνυαν ότι βρίσκονται στο κέντρο. Μετά την τόσο τεκμηριωμένη αυτή απόφαση, τόσο ο ΜΟΦΣ, όσο και το Καρλόβασο της Σάμου, απέσυραν τις προτάσεις τους και το σώμα ήταν έτοιμο να πάρει απόφαση για ανάθεση στον Όμιλο της Χίου προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα η εκδήλωση. Προς το τέλος της συγκέντρωσης κατέφθασε και ο πρόεδρος του ΡΟΤΑ και χωρίς να καταθέσει γραπτή πρόταση όπως είχε αποφασισθεί στην προηγούμενη συνάντηση, ανακοίνωσε υποβολή υποψηφιότητας και θα στείλει εν ευθέτω χρόνο γραπτώς την πρότασή του.

 

Tip

Ο Γιάννης και η Χριστίνα από την Καλαμάτα για 2η χρονιά τίμησαν με την παρουσία τους την Πανελλήνια Συνάντηση. Έχουν ένα μικρό φουσκωτό και δεν μπορούν προς το παρόν να οργανώσουν και τους υπόλοιπους για να δημιουργήσουν όμιλο, έτσι ζήτησαν και ταξίδεψαν μαζί μας για να βιώσουν και από τη θάλασσα την Πανελλήνια

Στην Συνάντηση συμμετείχαν 306 φουσκωτά από 14 ομίλους φουσκωτών από ομίλους  Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης ΜΟΦΣ, Καρλόβασου Σάμου, Χίο, Λέσβο, Βόλο , Ρόδο, Κω, Ηράκλειο, Χανιά και από την Αθήνα ΟΦΣΕ , ΙΑΣΩΝΑΣ , ΝΑΥΤΙΛΟΣ και τα Θαλάσσια Γεράκια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *